نامه خواهران علی اشرف ملکی

برادر عزیزمان علی اشرف جان، داداش جون سلام. ما خواهرانت مهری و شهلا هستیم. آرزوی سلامتی برایت داریم .

عید 1400 برایت پیام تبریک سال نو فرستادیم و عکس خودمان را هم برایت ضمیمه کردیم و برایت آرزوی سال خوبی داشتیم و از برادر بزرگوارم خواستیم تصمیمی جانانه بگیرد و ما را از تنهایی درآورد.

آنطور که معلوم است تصمیم گیرندگان یا نگذاشتند پیام ما به تو برسد و یا نگذاشتند آزادانه تصمیم دیگری بگیری. بگذریم ما فقط آرزوی سلامتی داداش عزیزمان علی اشرف را داریم و دلمان روشن است که روزی نه چندان دور از آن دنیای اسارت و تنهایی نجات پیدا می کنی و به ما خواهی پیوست و آنروز دیر نیست .

برادر جان علی اشرف شاید فکر کنی دیر شده و در این سن و سال و خلاصه مشکلات خاص خودش دیگر فایده ای ندارد و انگیزه خود برای رهایی و پرواز به سمت خواهران منتظرت را کمرنگ دیدی. ولی بدان که انسان برای لحظه لحظه های عمرش باید زندگی کند و با همه ناملایمات بجنگد و کنار بیاید.

و تو همان کسی باش که به دلسوزی و مردانگی برای حتی غیر خانواده خودت شهره خاص و عام بودی .

ما خواهرانت از تو همان علی اشرف شجاع و مرد را انتظار داریم و خاطرات مردانگی ات را شب و روز مرور می کنیم.

با آرزوی سلامتی و رهایی ات .

خواهرانت مهری و شهلا

مهری و شهلا ملکی – خواهران علی اشرف ملکی اسیر در کمپ مجاهدین خلق
خروج از نسخه موبایل