فرقه ی رجوی باید از ماندن در لیست تروریستی تا ابد بسوزد

وقتی که سلمان رشدی فرد اهانت کننده به تمامی مقدسات دینی مسلمانان عالم از جانب ملکه ی انگلستان حمایت می شود باید هم باز در انگلیس یک نفر پیدا شود و از تروریست هایی چون فرقه ی رجوی حمایت کند و فرقه هم که هیچ روزنه ای پیش روی خود نمی بیند از سخنان وی به وجد آمده و آن را به چاپ برساند. چند روز پیش آقای راسل جانسون ابقای نام فرقه در لیست تروریستی را مردود دانسته و دلیل اولیه ی قرار گرفتن نام گروه رجوی در لیست سیاه را افشای برنامه ی غنی سازی اورانیوم توسط ایران ذکر کرده است. از سوی دیگر در تاریخ 4/4/86 صالح مطلق یکی از نمایندگان پارلمان عراق هم اخراج مجاهدین از عراق و همچنین قرار گرفتن نامشان در لیست تروریستی را ظلم به آن ها دانسته!!

در پی این دو اظهار نظر فرقه مطلبی با عنوان کارزار بین المللی برای حمایت از اعضای باقی مانده در اشرف را در سایت منتشر نموده گویا این دو نفر نماینده ی تمامی افکار عمومی دنیا بوده اند؟! البته این گونه مواضع از فرقه ی رجوی دور از انتظار نیست چرا که آن ها عادت دارند همان گونه که با یک نفر حزب تشکیل می دهند و به نام آن بیانیه صادر می کنند و با حضور چند نفر چندین تشکل قلابی موجودیت شان اعلام می شود در این فقره هم کارزار بین المللی اعلام کنند!!

فرقه ی رجوی آن جا که صحبت از مواضع دولت و ملت عراق به آن گستردگی مطرح می گردد و وقتی چندین دولت ابقای نام فرقه را در لیست تأیید می کنند آن را امتیاز دادن به دولت ایران تلقی می نماید و لیکن حضور چند هوادار صدام (که رجوی در دیدار با صدام می گوید تو صاحب خانه ی ما هستی و من خانه را با صاحبش می خواهم) در اشرف و مصاحبه ی یک نماینده ی از دور خارج شده ی انگلیس را در بوق و کرنا کرده و روی آن مانور می دهد و تصورش این است که همه ی چشم ها و ذهن ها همانند اعضای بی خبر فرقه است که با آن نوع فیلمبرداری از رژه ی اعضا در اشرف در آن سال ها فریب خورده!

جناب راسل که گفتند (به نقل از سایت فرقه) دلیل قرار گرفتن نام فرقه ی رجوی در لیست چنین قضیه ای بوده پس چرا بیان نکرده اند علت ماندگاری نامشان چیست؟ ایشان یا مطالب منتشره از سوی دیدبان حقوق بشر به عنوان یک نهاد بین المللی و بیانیه ی وزارت خارجه امریکا و دلایل ذکر شده از سوی آن را ندیدند و یا اگر ملاحظه کردند به نوعی قانون مبارزه با تروریسم را قبول ندارد!! چه طور آن جا که همین سازمان عفو بین المللی علیه ایران بیانیه صادر می کند در پذیرشش هیچ تأملی نمی کنند ولی همان سازمان اگر بر اساس مستندات، فرقه را محکوم نماید علیرغم واضح بودنش به ردش حکم می دهند؟!

اما فرقه ای ها خوب می دانند که آن چه پیرامون ماهیت تروریستی شان گفته شده عین واقعیت است و آن ها نه تنها منفور مردم ایران و عراقند بلکه از دید بین المللی هم گروهی سکت و تروریست هستند.

اما انگار می خواهند آخرین تلاش هایشان را بکنند چون خوب می دانند آن کارزار بین المللی علیه موجودیت خشونت طب آن هاست و این را هم می دانند که به زودی ازعراق با ذلت و خواری اخراج خواهند شد و جایی هم در میان دیگر کشورها ندارند. هیچ دولتی حاضر نیست به یک گروه که نامش در تمامی لیست های سیاه و معتبر دنیا می درخشد بهایی بدهد. چه رسد به این که سعی کنند با شانتاژ های تبلیغاتی کشوری مانند دانمارک،که خود را پیشتاز در مبارزه ی تروریسم می داند به وتو در پارلمان اروپا وادار نمایند!

خروج از نسخه موبایل