کمند علی عزیزی خواستار آزادی فوری تعدادی از اعضای انجمن آسیلا شد

کمند علی عزیزی از نجات یافتگان فرقه مجاهدین خلق، با انتشار نامه ای ضمن محکومیت اقدامات اخیر دولت ادی راما رو به دولتمردان آلبانی تاکید کرد:

آقایان حسن حیرانی، غلامرضا شکری، مهدی سلیمانی، حسن شهبازی، علی هاجری و احسان بیدی برای سالیان تحت فشار شدید ترین شکنجه های روحی و جسمی در فرقه مجاهدین قرار داشتند و حتی پس از نجات از این فرقه جهنمی بارها توسط ایادی رجوی در آلبانی مورد تهدید مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند.

این افراد اعضای رسمی انجمن آسیلا هستند که صرفا در راستای آگاهی بخشی و افشای ماهیت ضد انسانی فرقه مجاهدین خلق و بر اساس مبانی حقوق بشری فعالیت می کنند. شکی نیست که در بازداشت دوستانمان دستان پنهان و البته آشکار مجاهدین خلق در کار بوده است. اینجانب ضمن حمایت از تجمع موسسان آسیلا، اعضای انجمن آسیلا و مردم آلبانی در مقابل موسسه پلیس مهاجرت لاپرک خواستار آزادی فوری دوستانم هستم.

کمند علی عزیزی عضو نجات یافته از فرقه رجوی

کمند علی عزیزی، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق
خروج از نسخه موبایل