خانواده های خوزستانی در نامه ای به نخست وزیر آلبانی خواستار آزادی پناهجویان ایرانی شدند

آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی

نزدیک به یک ماه است که 6 نفر از شهروندان ایرانی که سالیان در اسارت سازمان تروریستی مجاهدین خلق بوده اند توسط پلیس مهاجرت و مرزی تیرانا بدون هیچگونه دلیل و صرفا برای خشنودی رهبران تروریست مجاهدین خلق به اردوگاه مهاجران منتقل شده اند. این افراد دارای موقعیت پناهندگی و دارای کارت و شماره شناسایی بوده و تاکنون هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نشده است. تعدادی از این پناهجویان صاحب خانواده و حتی فرزند می باشند.

ما خانواده های خوزستانی اعضای تحت اسارت مجاهدین خلق ، سالهای طولانی است در عراق و آلبانی برای آزادی فرزندان و وابستگان خود از دیکتاتوری مریم رجوی تلاش می کنیم. برای ما جای بسی تاسف است، اعضایی که با تلاش فراوان توانستند خود را از شکنجه های جسمی و روحی رهبران مجاهدین خلق نجات دهند اکنون بار دیگر توسط نیروهای امنیتی شما و بخاطر خوش خدمتی به رهبران تروریست مجاهدین خلق بازداشت شدند و از زندان رجوی به اردوگاه مهاجران منتقل شدند.

ما خانواده ها بعداز اینکه شنیدیم وابستگان ما از عراق نا امن به کشور شما انتقال می یابند خیلی خوشحال شدیم زیرا احساس کردیم به یک کشور دمکراتیک با شرایط کاملا متفاوت وارد شده اند ولی متاسفانه نمی دانستیم در کشور شماه م رهبران ضد دمکراتیک با سابقه اعمال تروریستی هم می توانند بر دولت شما تاثیر بگذارند و نهادهای دمکراتیک شما را تحت تاثیر نفوذ خود قرار دهند. جالب است در کشور شما رهبران مجاهدین خلق که سالهاست فرزندان ما را به گروگان گرفته و از اولیه ترین حقوق شهروندی یعنی تماس و دیدار با خانواده هایشان منع کرده اند در بازداشت نیستند و آزادانه به نفض حقوق بشر وابستگان ما ادامه می دهند! ما بعنوان خانواده های اعضا در کمپ مانز از شما خواستار مداخله فوری و آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان از جمله آقای علی هاجری؛ پناهجوی خوزستانی می باشیم.

آقای ادی راما
با ادامه بازداشت این پناهجویان و صرفا برای خشنودی تروریست های مجاهدین خلق اجازه ندهید تاریخ از شما بعنوان شخصی یاد کند که برای منافع شخصی با استانداردهای حقوق بشر دوگانه برخورد کرده و چهره تاریخ و مردم آلبانی را نزد مردم ایران مخدوش کردید.

خروج از نسخه موبایل