جناب آقای ادی راما دوستان ما را آزاد کنید

با سلام و عرض ادب

جناب ادی راما نخست وزیر آلبانی

اینجانب محمدرضا گلی اسکاردی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق هستم. متاسفانه کشور متبوع شما دوستان ما را دستگیر و آنان را به اردوگاه پناهندگان ملل متحد در کرج (Karec) منتقل کردند. در حالی که آقایان حسن حیرانی، حسن شهبازی، غلامرضا شکری، علی هاجری و مهدی سلیمانی همگی دارای موقعیت پناهندگی و کارت شناسائی بوده و در کشور شما تشکیل خانواده داده اند و تاکنون هیچ گونه اتهامی علیه آنان مطرح نگردیده است.

دوستان ما وقتی در داخل سازمان مجاهدین بودند محصور بوده و به آنها اجازه تماس و ارتباط با خانواده را نمی دادند و حال که آزاد شدند و با دنیای آزاد ارتباط برقرار کردند و در انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی ( انجمن آسیلا ) به فعالیت فرهنگی مشغول شدند، سازمان مجاهدین خلق تحمل آزادی عمل انجمن آسیلا را ندارد. آنها به صورت دیوانه وار توسط اعضای خود به نمایشگاه کتاب انجمن آسیلا حمله کرده و پرچم آلبانی را هم لگد مال کردند. متاسفانه با این که اعضای سازمان مجاهدین مستقر در منطقه مانز به نماد ملی کشور شما توهین کردند ظاهراً دولت تان هنوز هم از این جریان منفور حمایت می کند و به خواست این سازمان عمل می کند.

از جنابعالی درخواست دارم دوستان ما را هر چه زودتر آزاد کنید و خانواده های آنها را از نگرانی رها سازید.

با تشکر – محمدرضا گلی اسکاردی

خروج از نسخه موبایل