اقدام دیر هنگام مجاهدین از ننگ اقدامات خشونت گرایی کم نمی کند

سازمان مجاهدین خلق با اقدامات مسخره و مردم فریب در تلاش است تا بتوانند به خیال خود ننگ 17 ژوئن در سالن فیاپ پاریس را کم رنگ کند. به همین منظور در یکی از سایت های سازمان مجاهدین مطلبی تحت عنوان "اوج وقاحت" درج شده است که مذبوحانه در تلاش است حضور محمد حیاتی یکی از فرماندهان فرقه تروریستی مجاهدین خلق را در سالن فیاب پاریس که فرماندهی صحنه سرکوب افراد آزاداندیش را بر عهد داشت را به فردی دیگری که فقط شباهت سفیدی مو او را دارد نسبت دهد. این واکنش و اقدام دیرهنگام فرقه بعد از 20 روز فقط برای مصرف دوجین هواداری که در دستگاه این فرقه در امتحانات شستشوی مغزی قبول شده اند کاربرد دارد. سازمان مجاهدین خلق نمی تواند با عوام فریبی دست به اقدامات فریبکارانه بزند چرا که مردم مانند سران فرقه پخمه، درمانده و کودن نیستند بلکه هوشیار و در دوران جدید زندگی میکنند نه در داخل سیم خاردارهای عراق.

سازمان مجاهدین لاجرم باید در بعضی از معادلات عراق و منطقه پاسخگوی قاچاق آدمهای که از قرار معلوم بدون اجازه نیروهای آمریکایی یا با کمک نیروهای آمریکایی به اروپا برای هدایت اقدامات تروریستی اعزام میشوند؛ پاسخ گو باشند چرا که دستگیری محمد حیاتی توسط پلیس فرانسه فقط نشان از آن دارد که محمد حیاتی اولین و آخرین نمونه از ورود غیر قانونی افراد فرقه به خاک فرانسه نیست و نخواهد بود. نیروهای آمریکایی مسئولیت و نگهبانی افراد مجاهدین بازداشت شده در پادگان اشرف را دارند و همه ترددات افراد فرقه مجاهدین باید تحت کنترل نیروهای آمریکایی باشد. دست و پا زدن های خنده دار و ناشیانه مجاهدین برای اثبات عدم حضور محمد حیاتی در این صحنه تروریستی نشان از اهمیت لو رفتن این تروریست برای سازمان مجاهدین در صحنه سیاسی، بین المللی و منطقه ای دارد.

عملیات تروریستی مجاهدین خلق در سالن فیاپ پاریس بر علیه انسانهای ایرانی و شریف و آزادی خواه برای مجاهدین که سالهاست بخاطر سرنگون شدن دولت دیکتاتور صدام ارباب و رهبر ایدئولوزیکی مجاهدین، عملا قادر به حرکات تروریستی نبوده، شروع فصل جدیدی در اقدامات خشونت گرایی این فرقه است. مجاهدین خلق در این عملیات آزمایشی قصد داشتند دور تازه ای از خشونت را به محک آزمایش قرار دهند. فرمانده و هدایت کننده این اقدام را بر عهده یکی از زبده ترین و آموزش دیده ترین کادر های خود واگذار کردند. این سنت همیشه گی سازمان مجاهدین است که برای ورود به فاز جدیدی عملیاتی برای در آوردن تضادهای آن ابتدا از فرماندهان ارشد خود استفاده میکند.

انجمن ایران سبز شدیدا مراقب همه ترفندهای فریبکارانه فرقه تروریستی مجاهدین برای زمینه سازی اعزام هر چه بیشتر تروریست از عراق به خاک اروپا برای اقدامات اعمال خشونت آمیز و تروریستی می باشد و تلاش می کند تجربه خود را در مقابله با تروریست در اختیار نیروهای مسئول قرار دهد.

انجمن ایران سبز، هفتم ژوئیه 2007

خروج از نسخه موبایل