درخواست خلیل انصاریان از ادی راما و مجامع حقوق بشری

جناب ادی راما نخست وزیر آلبانی و ریاست محترم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شعبه آلبانی

اینجانب خلیل انصاریان عضو سابق سازمان مجاهدین خلق مستقر در مانز بودم که در سال ۲۰۱۶ توسط کمیساریای عالی پناهندگان از عراق به آلبانی منتقل شدم و درسال ۲۰۱۷ از این سازمان جدا شدم .دولت آلبانی استاتوی ما را انساندوستانه مشخص کرد و بر همین مبنا برگه اقامت سالیانه به ما داده می شود .

خلیل انصاریان

در تاریخ هشتم نوامبر ۲۰۲۲ اداره مهاجرت با تعدادی از دوستانم آقایان حسن حیرانی، علی هاجری، غلامرضا شکری، مهدی سلیمانی و حسن شهباز تماس میگیرد و به آنها می گوید که به اداره مهاجرت مراجعه بکنند. در اداره پلیس به آنها گفته می شود که شما غیر قانونی وارد کشور شدید و مدارک لازم را ندارید در صورتیکه همین اداره مهاجرت به آنها برگه اقامت داده است و برگه های این افراد تاریخ دار هم میباشد.

آقای رئیس در حال حاضر دوستان من زیر پرچم کمیساریا در کمپ مهاجرین غیر قانونی در بازداشت هستند. چهار تن از این افراد متاهل هستند که همسر آلبانیایی دارند. طبق اخبار رسیده از کمپ، این افراد دست به اعتصاب غذا زده اند و این حق هر انسان آزاد است چرا که هیچ اتهامی به آنها گفته نشده است و با مراجعات مکرر به اداره پلیس هیج جوابی داده نمی شود .

آقای رئیس از شما بعنوان رئیس یک ارگان بین المللی استدعا دارم این کیس را در اولویت کارهایتان قرار دهید که حق و حقوق دوستانم پایمال نشود.

با آرزوی بهترین ها برای شما

خلیل انصاریان

خروج از نسخه موبایل