پادکست باخبر باش – قسمت 6

پادکست این هفته باخبرباش به گاف های پی در پی مجاهدین خلق می پردازد:

سحرگاه 16 آذرماه، مسعود رجوی مفقودالاثر فراخوانی را منتشر می کند که گویا روز قبل بر روی سایت های سازمان درج شده بوده است. مسعود رجوی به هر طریقی سعی دارد وانمود کند که در اعتراضات مردمی ایران نقش کلیدی و محوری دارد، حال آنکه نه مردم معترض و نه اپوزیسیون های خارج کشور پذیرای گروه مزدور و خیانت پیشه مجاهدین خلق نبوده و نیستند.

گاف بعدی مربوط به انتشار پیام دوتن از اعضای مجاهد خلق از درون زندان اوین در سایت های سازمان است. مشاهده این پیام ها بیش از آنکه نظر مخاطب را به محتوا جلب کند این موضوع را به ذهن می آورد که چگونه افراد زندانی در زندان جمهوری اسلامی اجازه انتشار پیام و عکس از درون زندان را دارند اما اعضای سازمان مجاهدین خلق از درون مقر خود اجازه هیچ گونه تماسی با دنیای بیرون و حتی خانواده و بستگان خود را ندارند!

دست گل بعدی را خود مریم رجوی در پارلمان ایتالیا به آب داده است. به طوری که مدت کوتاهی پس از انتشار صحبتهایش در سایت های سازمان، مطلب از روی سایت برداشته می شود و با سانسور حرف های خانم رجوی مجدداً منتشر می شود. به نظر می رسد مریم رجوی از ترس ایجاد تنفر بیشتر در مردم ایران و همچنین طرد شدن بیشتر از سوی گروه های اپوزیسیون صحبتهایش را سانسور کرده است.

بشنوید و منتشر کنید.

خروج از نسخه موبایل