حسن شرقی بازداشت غیرقانونی اعضای آسیلا را محکوم کرد

شایسته است دوستانم را آزاد کنید

بالغ بر یک ماه است که پلیس دولت آلبانی بدون تفهیم اتهام، 6 تن از رها شدگان از فرقه مجاهدین خلق و از اعضای رسمی انجمن آسیلا که در کشور آلبانی به رسمیت شناخته شده است را صرفا با دسیسه و توطئه فرقه مجاهدین خلق بازداشت کرده است که ادامه این روند نگرانی بنده را برانگیخته است .

بنده حسن شرقی جداشده از فرقه رجوی که در ایران زندگی می کنم، خیلی خوب با ماهیت فرقه ای مجاهدین آشنا هستم و میدانم که این فرقه تروریستی برای بقای حیات خفیف و خائنانه اش از هیچ کوششی علیه جداشده ها دریغ نمی کند و در اتاق فکرش دائم بدنبال توطئه علیه جداشدگان به خصوص اعضای انجمن آسیلا است تا مانع از جدایی سایر اعضای ناراضی شود که البته تلاشی بی ثمر است چرا که خودش با کارنامه سیاه نابخشودنی علیه ملت ایران و اعضایش رفتنی است و شکی در آن نیست.

بنده با اتکا به تجارب حضور چند دهه در مناسبات فرقه ای مجاهدین خلق و شناخت دقیق این فرقه تمامیت خواه از دولت آلبانی میخواهم که فریب دوز و دغل و دروغگویی های مریم رجوی را نخورد و دست از فشار غیر انسانی بر اعضای انجمن مردم نهاد آسیلا بردارد که تاریخ خوب و بدش را به یاد خواهد داشت. لذا شایسته است که دولت آلبانی مماشات با فرقه تروریستی مجاهدین را به کناری بگذارد تا پرستیژ نوعدوستی و آزادیخواهانه خود را حفظ کرده و لکه دار ننماید.

دوستان اعضای انجمن آسیلا هر کدام مثل من، آسیب های زیادی از فرقه مجاهدین خلق متحمل شده اند و حال با جدایی از این فرقه ستیزه جو و جاه طلب میخواهند به یک زندگی شرافتمندانه دست یابند و برخوردار از حقوق مسلم یک شهروند باشند که این موضوع باید مورد توجه دولت آلبانی قرار بگیرد.

حسن شرقی جداشده از فرقه رجوی مقیم ایران – گیلان

حسن شرقی
خروج از نسخه موبایل