پیام امیر رضا رحیمی در حمایت از اعضای انجمن آسیلا

امیر رضا رحیمی ، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق اقدام دولت آلبانی در بازداشت تعدادی از اعضای انجمن آسیلا را محکوم کرد.

او  از دولت آلبانی می خواهد که دلیل این اقدام خود را توضیح دهند. اوهمچنین از سازمان عفو بین الملل تقاضا می کند تا موضوع بازداشت این افراد را به طور قانونی پیگیری کند و در جهت آزادی این افراد اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو نجات یافته از سازمان مجاهدین خلق به اشاره به این که این افراد گناهی جز زندگی آزادانه و به دور از مناسبات فرقه ندارند می گوید این افراد در زمان عضویت در تشکیلات مجاهدین خلق به اندازه کافی سختی کشیده اند و زخم خورده اند. بهتر است زخمی بر زخمهای آنها اضافه نکنید.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل