حضور برادر مهین حبیب پور در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی

روز چهارشنبه هفته گذشته مسعود حبیب پور برادر مهین حبیب پور که هم اکنون در اردوگاه به شدت قرنطینه شده فرقه رجوی در حومه تیرانا پایتخت آلبانی بسر می برد در دفتر انجمن نجات استان حضور یافت و با مدیر عامل نمایندگی استان آذربایجان غربی انجمن نجات در شهر ارومیه به گفتگو نشست.

در این گفتگو آقای مسعود حبیب پور از وضعیت خواهرش در اردوگاه فرقه و عدم هرگونه ایجاد ارتباط با خانواده اش ابراز نگرانی کرده و این فرقه را به دلیل حاکم ساختن شرایط سخت روحی و روانی بر اعضای گرفتار در اردوگاه این فرقه در آلبانی به شدت مورد نکوهش قرار داد.

مسعود حبیب پور برادر مهین حبیب پور

ایشان ادعاهای دموکراسی خواهی، بویژه شعار آزادی زنان ،که مستمر از زبان مریم رجوی شنیده می شود را به باد تمسخر گرفت و گفت؛ جای بسی تأسف است گروهی که ادعای آزادی و دموکراسی دارد خود در قلب اروپا در حال برده داری زنان و مردانی است که سالهاست جسم و جان و روح و روانشان تحت اسارت و سوءاستفاده رهبران فرقه گرای مجاهدین بوده است.

ایشان در پایان صحبت های خود عزم و اراده اعضای در حال اعتصاب غذای انجمن آسیلا در اردوگاه کارچ را ستود و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان از سوی مقامات آلبانی شد.

در این دیدار مسئول انجمن نجات استان هم آخرین وضعیت فرقه رجوی در سطح بین المللی و شکست فاحش این فرقه همراه با سایر وطن فروشان و تجزیه طلبان در اغتشاشات اخیر را تشریح نمود.

ایشان گفتند. شکست این فرقه در اغتشاشات اخیر در کشور نارضایتی های فراوانی را در داخل اردوگاه مجاهدین در آلبانی بوجود آورده است و آنان علناً به فریب و دروغگویی های سران این فرقه و دادن امیدهای واهی طی چند دهه گذشته اعتراض کرده و خواهان جدایی هستند.

جداشدگان از این فرقه بویژه آنانی که به انجمن آسیلا پیوسته اند همچنان دشمن اصلی این فرقه محسوب می شوند و توانسته اند طی مدت کوتاهی ارکان این فرقه در کشور آلبانی را به لرزده در آوره و در کشور آلبانی هم پایگاه اجتماعی خود را تقویت کنند.
در پایان این دیدار مسئول انجمن نجات ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر شرایطی فراهم شود که خانواده های دردمند بتوانند بعد از سالیان دوری از عزیزانشان، بویژه زنان دربند این فرقه صدای آنان را شنیده و آنان را از نزدیک ببینند.

گفتنی است مهین حبیب پور متولد ۱۳۴۵ اهل ارومیه می باشد. خانم حبیب پور نیز مانند سایر اعضای دربند «مجاهدین» فریب خورده این فرقه می باشد. ایشان در دهه ۱۳۶۰ با ترفندهای فرقه رجوی از کشور خارج شده و خانواده وی از او خبری ندارند.
طی این سالها خانواده حبیب پور از راه های متفاوتی به دنبال ایجاد ارتباط با ایشان بوده اند ولی متأسفانه تاکنون خبری از او بدست نیاورده اند.

در اوایل امسال نیز آقای مسعود حبیب پور با ارسال یک پیام ویدئویی به خواهرش مهین حبیب پور در فضای مجازی امیدوار بودند که بنحوی این پیام به دست خواهرش برسد و بتواند ارتباط آنان را بعد از چند دهه فراهم کند.

خروج از نسخه موبایل