افشای بخشی از نیمه پنهان ماهیت فرقه در جریان جنگ شهرها

تقریبا از سال 1362 به بعد بود که صدام برای برتری در جنگ عمل ناجوانمردانه موشک باران شهرهای ایران را شروع کرد که این اقدام جنایتکارانه جنگ شهرها نام گرفت و صدها نفر از زنان و مردان و کودکان بیگناه و بی دفاع در ایران شهید شدند. در 4 آبان 1362 مدرسه پیروز در شهر بهبهان مورد اصابت موشک 12 متری قرار گرفت و بیش از 74 دانش آموز و معلم شهید و دهها تن دیگر از آنها هم مجروح شدند. به روح همه آن نونهالان پرپر شده درود و سلام می فرستم. حملات موشکی صدام به شهرهای مختلف ایران به منظور درهم شکستن روحیه مردم ایران در سال های بعد با بکارگیری شیوه های مختلف ادامه پیدا کرد. بطور مثال بعد از اصابت موشک اول چون عراق می دانست که مردم برای کمک در محل اصابت موشک تجمع می کنند موشک دوم شلیک می کرد تا بتواند تلفات بیشتری از مردم بگیرد.

حمله موشکی عراق به مدرسه ای در بهبهان

یک مورد از نیمه پنهان ماهیت خودفروشی رجوی در جریان موشک باران شهرهای ایران، گرا دادن به نیروهای عراقی بود. رجوی از سال 1365 به بعد با این تصور احمقانه که صدام پیروز جنگ خواهد بود و با اتکا به او می تواند رویای خیالی کسب قدرت در ایران را برای خودش محقق کند، بطور کامل خود و تمامیت فرقه اش را در خدمت صدام و ارتش او قرارداد و برای اثبات مزدوری اش به هر رذالتی دست زد. از جمله رجوی ماموریت گرا دادن به موشک های شلیک شده عراق به شهرهای ایران را به عهده داشت. صدام باید مطلع می شد که موشک هایی که به شهرهای ایران شلیک می کند به اهداف مورد نظرش اصابت می کند یا نه به همین خاطر ماموریت آن را برعهده رجوی گذاشت.

حمله موشکی عراق به مدرسه ای در بهبهان

رجوی چگونه این خواسته صدام را محقق می کرد؟ بعد از موشک باران شهرها مسئولین فرقه بنا به دستور رجوی اعضایی را که موشک در شهر آنها اصابت کرده صدا زده و به بهانه کسب خبر آنها از سلامتی خانواده هایشان به آنها می گفتند سازمان خط تلفنی در اختیار شما قرار داده تا بتوانید با خانواده هایتان تماس بگیرید. در ادامه از آنها می خواستند تا بعد از تماس صحبت های خانواده هایشان را در رابطه با محل اصابت و میزان تلفات را نوشته و به مسئولشان بدهند. در گام بعد این گزارش ها به ستاد فرماندهی فرقه می رسید و بعد از جمعبندی مسئولین روابط خارجی فرقه اطلاعات مورد نظر را به مسئولین استخبارات عراق تحویل و در نهایت اطلاعات اصابت موشک به فرماندهان یگان موشکی عراق می رسید تا بتوانند موشک های بعدی را با دقت بیشتر و به منظور گرفتن تلفات بیشتری از مردم شلیک کنند. آری این موضوع فقط بخش کوچکی از نیمه پنهان ماهیت خیانت بار رجوی و فرقه اوست.

در پایان یکبار دیگر یاد شهدای دانش آموز مدرسه پیروز در بهبهان و دیگر شهدای حملات موشکی صدام در دیگر شهرهای ایران را گرامی می داریم .

حسنی

خروج از نسخه موبایل