نامه حسین ثابت رستمی به برادرش محمد مهدی

به سرفصل پیروزی انقلاب ایران نزدیک می شویم و تو برادرم محمد مهدی هنوز در مناسبات جهنمی رجوی قرار داری و عمرت را بیهوده تلف کردی. پدر و مادر همیشه چشمشان به در یا به زنگ تلفن است که شاید روزی صدای تو را بشنوند و هر بار صدای زنگ تلفن بلند می شود آنان فکر می کنند که تو زنگ زدی! اما چه سود که رجوی جنایت کار حتی اجازه یک تماس تلفنی به تو نمی دهد .

آیا این همان چیزی بود که برای رسیدن به آن وارد مناسبات مجاهدین خلق شدی ؟ آیا تاکنون پیش خودت فکر کردی که چرا این همه سال به چیزی دست پیدا نکردید؟ آیا تاکنون فکر کردی که چرا از عراق خارج شدید؟ آیا خارج شدن از عراق برای شما پیروزی بود؟ اگر بخواهم می توانم هزاران سئوال برای تو بنویسم ولی متاسفانه سازمان مجاهدین خلق اجازه نمی دهد حتی برای یک لحظه هم شده به این سئوالات فکر کنی .

من و دیگر اعضای خانواده تنها خواسته مان رهایی تو از مناسبات فرقه ای رجوی است تا یکبار هم شده معنی زندگی و آزاد زیستن را تجربه کنی. وقتی کنار هم جمع می شویم همیشه درباره تو حرف می زنیم و اینکه جای تو در کنار ما خالی است. اما رجوی فریبکار از شما بعنوان یک ابزار استفاده می کند و برای رهبران سازمان شما هیچ ارزشی ندارید .

محمد مهدی برادر خوبم از تو می خواهم برای یکبار شده گذشته خودت را نقد کنی. اینکه چه چیزی بدست آوردی؟! شاید با این کار به ماهیت واقعی رجوی دست پیدا کنی و ما امیدوار هستیم روزی نجات پیدا کنی و ما همیشه برای رهایی تو تلاش خواهیم کرد و تو را رها نخواهیم کرد.

حسین ثابت رستمی برادر محمد مهدی ثابت رستمی از رستم کلا مازندران

حسین ثابت رستمی برادر محمد مهدی ثابت رستمی
خروج از نسخه موبایل