هدیه خانواده های انجمن نجات به مناسبت تولد فرزند علی هاجری

خانواده های عضو انجمن نجات از ایران برای فرزند علی هاجری هدیه فرستادند.

الیسا هاجری حدود یک ماه پیش و در حالی که پدر بیگناه ، همچنان در بازداشت پلیس مرزی آلبانی به سر می برد به دنیا آمد.

تولد الیسا هاجری ، نور امیدی را در دل اعضای انجمن آسیلا، اعضای انجمن نجات و افرادی که رؤیای آزادی در سر دارند تاباند.

الیسا هاجری نمادی است از زندگی که در بیرون از مناسبات مجاهدین خلق در جریان است. نمادی است از حقی که سالها سران سازمان مجاهدین خلق، اعضای فرقه شان را از آن محروم کرده اند. حق ازدواج ، حق پدر شدن، حق مادر شدن.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل