خود کرده را تدبیر نیست

خشونت کلامی و فیزیکی ، از خصوصیات بارز تشکیلات مجاهدین خلق است. هر کسی که به نحوی با این فرقه سر و کار داشته است تجربه ای از این خشونت را در ذهن دارد. مطلبی در سایت های وابسته به فرقه با عنوان “تهاجم شعبان بی مخ های وابسته به بچه شاه به پشتیبانان مقاومت در تظاهرات بروکسل!!!” توجهم را به خود جلب کرد. نه از آن جهت که به دعوای سلطنت طلبها و مجاهدین کاری داشته باشم بلکه از آن جهت که چگونه گروهی که سراپا خشم و خشونت است می تواند چنین موضعی بگیرد.

ظاهراً  تعدادی از نیروهای هوادار فرقه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. اما خود کرده را تدبیر نیست. رجوی در جریان نشست های حوض در پائیز سال 74 به خاطر اینکه جلوی ریزش شدید نیرو را بگیرد بحث خروج ممنوع را اعلام کرد و در جریان نشست های حوض عنوان داشت که دیگر کسی نمی تواند از مناسبات سازمان جدا شود. ودر صورت جدایی 3 شرط را پیش روی اعضا گذاشت. اول باید جلوی دوربین سازمان اعلام کند بریده است و مشکل زن و زندگی دارد . دوم باید به مدت دو سال در زندان سازمان بماند و سوم فرد باید به مدت هشت سال به جرم ورود غیر قانونی به عراق در زندان ابوغریب بماند و بعد مورد مبادله قرار بگیرد. رجوی با گذاشتن این 3 شرط عملاٌ سعی کرد که همه را بترساند و تشکیلاتش را قفل بزند. اما این مسئله هم کار ساز نشد و شاهد بودیم جدا شدن از فرقه رجوی ادامه داشت .

در جریان این نشست رجوی ماهیت واقعی خودش را نشان داد و با نشان دادن کلت کمری خود جدا شدگان در اروپا را تهدید به مرگ کرد و عنوان داشت شما دستتان باز است که به نفرات جدا شده حمله کنید و اگر دستگیر شدید ما برای آزادی شما اقدام خواهیم نمود. در ضمن زندانهای اروپا هتل می باشد و زیاد سخت نیست.

رجوی سعی کرد با تهدید و ارعاب سیاست های ضد بشری خود را پیش ببرد و شاهد بودیم تعداد زیادی از جدا شدگان در جریان اکسیون ها و برگزاری میز کتاب در کشورهای مختلف اروپایی به دستور رجوی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اوج کار کثیف رجوی در کشور آلبانی بود که شاهد وحشیگری مسئولین سازمان مجاهدین بودیم.

اکنون بعد از گذشت چند دهه شاهد هستیم هوادارهای فرقه در اروپا به خاطر حمایت از تروریسم و فرقه مورد حمله قرار می گیرند و مشخص می شود فرقه رجوی در اروپا هم جایی ندارد و همه به ماهیت تروریستی شان پی بردند و جالب این است خود فرقه اعلام می کند توسط نیروهای وابسته به سلطنت طلبها مورد تهاجم قرار گرفته است.

باید به رجوی ها و مسئولین تهی مغز او گفت این تازه از نتایج سحر است باش تا صبح دولت و فروپاشی شما بدمد. در ماه قبل هم شاهد جمع کردن بساط فرقه رجوی در اروپا بودیم و این نشان می دهد فرقه تروریستی رجوی که حساب زیادی برای حمایت در اروپا باز کرده بود همه دود شد و به هوا رفت و اکنون باید برای زنده ماندن به جار و جنجال بپردازد تا شاید در عرصه سیاسی آنان را به حساب بیاورند .

این نتیجه سیاست های غلط و تصمیم گیری های رجوی ها می باشد. او فکر می کند می تواند همه چیز را با زور و تهدید و مارک زدن به دیگران پیش ببرد اما حتما متوجه شده اند که در اروپا هم خواب آرامی نخواهند داشت. رجوی نیروهای جدا شده را تهدید به مرگ می کرد و باد به غبغب می انداخت و حال کجاست که ببیند نیروهایش در اروپا امنیت ندارند.

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل