نقدی بر پیام مسعود رجوی در 12 تیرماه 1386

به دنبال تجمع عده ی قلیلی از هواداران فرقه ی رجوی که در سالگرد 17 ژوئن- دستگیری مریم رجوی- در پاریس برگزار شده بود و با تأخیر نزدیک به دو هفته مسعود رجوی طی پیامی از سخنان مریم حمایت کرد.

این پیام که در تاریخ 12 تیرماه روی سایت وابسته به فرقه درج گردید، دربرگیرنده ی چند محور است که مهم ترین آن ها ایراد گرفتن به اشکال مختلف نسبت به کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا به واسطه ی ابقای نام فرقه ی رجوی در لیست جدید تروریستی، خالی کردن عقده بر سر بریده ها، توهماتی که ایشان در رابطه با ملت ایران دچارش گردیدند و…

رجوی بدون این که تصورش این باشد که حتی یک نفرهم در ایران مخالف آنان باشد، سخنان مریم رجوی را صدای 80 میلیون جمعیت ایران دانست! گویا خود وی باورش شده از آن زمان که جمعیت ایران35 میلیون نفر بوده و رجوی فرار کرده تاکنون که به 80 میلیون نفر رسیده، شعار می دهد که مردم با او و فرقه اش هستند و معلوم نیست آن جمعیت میلیونی که در مقاطع و مجامع مختلف علیه فرقه ی رجوی شعار می دهند و علیرغم انتقاداتی که نسبت به عملکرد حکومت دارند حاضر به حمایت از آنان حتی در حرف هم نیستند را باید جزء جمعیت کدام کشور حساب کرد؟ و چرا آن 35 میلیون و حالا این 80 میلیون موضع شان با فرقه هیچ همسویی ندارد؟! چگونه است که در مقابل قوانینی چون حقوق معلمان و مبارزه با بدحجابی و این اواخر سهمیه بندی بنزین به قول خود رجوی عده ای عکس العمل نشان می دهند، ولی آن گاه که عکس مریم رجوی با آن دوز و کلکی که به کار بستند در روزنامه ی صبح ایران (همشهری) منتشر می شود کسی حتی او را نمی شناسد، عکسی که به حساب فرقه، پیروزی بزرگ قلمداد می شد، انتشارش مورد توجه هیچ یک از این 80 میلیون قرار نگرفت ؛ چرا که او و چهره اش را برای همیشه در محل دفن خیانت کاران به وطن،به فراموشی سپرده اند!

اما محور دیگر که رجوی مطابق فرهنگ فرقه اش با استارت فحش و ناسزا و اهانت به آ ن پرداخته ابقای نام فرقه در لیست تروریستی است که از سوی اتحادیه ی اروپایی منتشر گردیده،رجوی به دولت های اروپایی و به خصوص فرانسه که دست آنان را در رابطه با طرح های تروریستی و تخلفات مالی رو کرده می پرد و همه را به جاسوسی برای ایران متهم می کند!!عجبا که این همه کشور و دستگاه قضایی فرانسه برای ایران جاسوسی می کنند، ولی از سوی دیگر فرقه به آن ها چشم امید دارد تا با تحریم و فشار علیه ملت ایران آنان را در رسیدن به قدرت یاری رسانند! و باز دچار توهم شده حامیان فرانسوی فرقه را 250 هزار نفر می داند!! همچنین از فسادهای مالی فرقه با عنوان یک جرم عادی نام می برد؟!!!

در قسمتی دیگر از این پیام مضحک می گوید هر کسی حق دارد مخالف سازمان باشد و انتقاد کند و به بیانیه ی سال 78 شورای پوششی فرقه استناد می کند!! اگر حق اعتراض و مخالفت هست، پس چرا این همه اهانت و تهدید و فشار علیه افراد جداشده است؟ چرا دیوانه وار به خدابنده و آن سینگلتون و.. ناسزا روانه می کنی؟

اگر محدودیتی در رأی نیست و خواهان انتخابات آزاد هستی (به قول خودت) چرا هنگام اعتراض به حکم طلاق جمعی، معترضین را وحشی و جنسیت گرا خطاب کردی و زنان را فاحشه خواندی؟ آیا در هیچ پروسه ی پیشنهادی از اعضا نظرخواهی کردی و در کدام تصمیم گیری رأی گیری کردی گه اگر چنین می نمودید، نیازی به آن همه زندان و شکنجه گاه برای اعضا نداشتی؟!

از فیلم های تهوع آوری گفتی که از تلویزیون ایران در افشای همکاری جنابعالی و فرقه ات با صدام پخش می شود. واقعاً تهوع آور است برای ملتی که ادعا می کنی، با شما هستند ؛ چرا که وقتی دست بوسی تو را می بیند و این که چگونه تا کمر جلوی تجاوز کننده به خاک و ناموسش خم می شوی، باید هم حالشان به هم می خورد و حالت تهوع به آنان دست دهد از افرادی مثل رجوی و بقیه تعظیم کنندگان و اطلاع دهندگان اخبار داخلی به دشمن شان در حالی که جوانان آن ها زیر رگبارهای صدام بودند؟!

خروج از نسخه موبایل