پیام تسلیت انجمن نجات به مسئول انجمن نجات گیلان

دوست و همکار گرامی جناب آقای پوراحمد مسئول انجمن نجات گیلان

با کمال تأسف و تأثر از درگذشت خواهر گرامیتان اطلاع یافتیم و بسیار اندوهگین شدیم. خداوند ایشان را قرین رحمت فرموده و به شما و دیگر بازماندگان آن مرحومه صبر جمیل عطا فرماید.

از جانب خانواده نجات خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم و تقاضا داریم تا همگی ما را در غم خود شریک بدانید.

خروج از نسخه موبایل