پادکست باخبر باش – قسمت 15

در این پادکست ، به اشتباهات کلامی و مفهومی پیام‌های گذشته و امروز مسعود رجوی پرداخته شده از‌ جمله شعری از حافظ که اشتباه خوانده شده و گروه سرود آلبانی هم همان‌طور اشتباه شعر را به‌صورت سرود خوانده‌اند.

– خواندن حکایات ملانصرالدین و لحافش توسط مسعود رجوی که دو حکایت را باهم ترکیب کرده و خوانده که نه به هم ربط دارد و نه با هم تناسب.

– دعوای مسعود رجوی با سلطنت‌طلبان بر سر حمایت اسرائیل (توئیت کاملیا انتخابی فر که داد مسعود رجوی را درآورده ضمیمه است) و پخش قسمتی از پیام مسعود رجوی که مریم را به اروپا و آمریکا پیشنهاد کرد.

توئیت کاملیا انتخابی فر

– بررسی احتمال گذاشتن جلسه سالانه فرقه در پاریس و درخواست یکی از مادران برای شرکت در این جلسه و پرسیدن سؤال از فرقه و پخش شعری از تلویزیون ماهواره‌ای فرقه که گویا دعوت از خانواده‌ها باشد برای رفتن به آلبانی

-خواب بودن مجری تلویزیون فرقه حین مصاحبه که عکس آن ضمیمه است.

خواب بودن مجری تلویزیون مجاهدین
خروج از نسخه موبایل