آخرین پیام هنرمند عالی قدر خانم الهه به هنرمندان ایرانی

انجمن نجات پیام تسلیت خود را به بازماندگان آن مرحومه و جامعه هنری اعلام و برای روح آن هنرمند متعهد و ایران دوست ، طلب آمرزش و آرامش مینماید.

آخرین پیام هنرمند عالی قدر خانم الهه به هنرمندان ایرانی

تهران، مرداد 1386

هنرمندان ارزشمند ایران زمین!
اخیرا در سایت یکی از فرقه های خارج از کشور مطلبی تحت عنوان کنسرت در مهد دولت مهرورز ولایت فقیه! خواندم که نظرم را جلب کرد و لازم دیدم موضوعی را با هنرمندان میهنم در این خصوص در میان بگذارم.
قضیه مربوط به درج خبری مبنی بر کنسرت یک نوازنده معروف، پس از 25 سال در ایران است که موجب تأسف و انزجار نویسنده که تحت القائات فرقه ایست گشته و البته آنرا به عموم جامعه هنری و روشنفکری ایران تعمیم داده و سخنگوی تمامی آنان نیز گردیده است.
آنطور که در مطلب مذکور آمده خبر از این قرار است که به گزارش سایت فارسی بی بی سی (14 تیر 1385) آقای محمدرضا لطفی نوازنده تار و سه تار بالاخره پس از 25 سال در کاخ نیاوران به مدت سه شب به اتفاق یک نوازنده تنبک کنسرتی برگزار کرد.
نویسنده فوق الذکر که مطلبش تماما در چهارچوب تفکرات ارتجاعی فرقه یاد شده است سپس هر آنچه ناسزای فرقه ایست را نثار آقای محمدرضا لطفی کرده و حتی عمل او را جنایت و خیانت دانسته و بعد هم تلاش نموده است تا حتی هنر و نوازندگی او را هم بالکل به زیر علامت سؤال ببرد. پر واضح است که البته اگر وی برای رهبران فرقه کذایی می نواخت قطعا استاد مسلم موسیقی و نوازندگی میشد. نویسنده که خود متأسفانه به شدت تحت القائات فرقه ایست سپس به ذکر نام چند هنرمند انگشت شمار که در رابطه با فرقه مذکور می باشند پرداخته و آنان را نمونه و الگو قرار میدهد، و البته تفکرات فرقه ای اجازه نمیدهد تا نام حتی یک هنرمند خارج از دستگاه مربوطه را عنوان نماید.
فرقه مربوطه و مسافرت به ایران درست مثل جن و بسم الله می مانند. علت آنکه این فرقه از عزیمت ایرانیان به داخل کشور واهمه دارد و این چنین واکنش هیستریک نشان میدهد کاملا روشن است. هر کس همچون من به ایران سفر نماید بلافاصله متوجه میشود که فضای داخل کشور آن چیزی نیست که فرقه مربوطه ترسیم میکند و فورا در میابد که این فرقه چقدر در نظر بسیاری از مردم ایران منفور و مطرود است.
نویسنده مربوطه به دوره تسلط فاشیسم هیتلری در اروپا و هر آنکس که با آن همکاری داشته است اشاره میکند که مثال بسیار خوبی است. اتفاقا تعداد کثیری از مردم ایران نیز دقیقا چنین دیدی نسبت به فرقه کذایی و همکاری تنگاتنگ آن طی سالهای طولانی جنگ با دشمن متجاوز به خاک میهن دارند و این همکاری با دشمن در حین جنگ را دقیقا خیانت به ملت و میهن میدانند.
اگر فرقه مربوطه سر سوزنی شرم و حیا داشته باشد هرگز اسم خیانت و جنایت را در خصوص هیچکس نخواهد برد چون خود به شهادت انبوهی از جداشدگان و فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور مصداق عینی و بارز آنست. بهتر است که این فرقه بجای مدام تعیین تکلیف کردن برای این و آن که چه بکنند و چه نکنند، کجا بروند و کجا نروند، چه برنامه ای اجرا بکنند و چه برنامه ای اجرا نکنند، قدری دندان روی جگر گذاشته و سکوت کند و بگذارد کسانی که این فرقه را می شناسند و از سوابق خیانت بار آن اطلاع دارند سر بر زمین بگذارند و بعد ادعای مرجعیت تعیین مرز سرخ خیانت و غیره برای دیگران بنماید.

قربان همگی
الهه

خروج از نسخه موبایل