پدر علی عسگر جعفرپور نگران وضعیت فرزندش در کمپ آلبانی مجاهدین خلق

روز شنبه سوم تیرماه در ساعات اولیه صبح حاج مراد حسین جعفرپور پدر اسیر فرقه ، علی عسگر جعفرپور به دفتر انجمن نجات لرستان مراجعه کرده و نگرانی خود و خانواده اش را از وضعیت فرزندش اعلام کرد. که بعد از توضیح چگونگی درگیری پلیس آلبانی به ایشان اطمینان خاطر دادیم که فرزندشان سالم هستند.

ایشان در ادامه گفت: ما نگران این هستیم که از فرزندان ما بعنوان طعمه استفاده شود و خدای ناکرده آنان تلف شده و مریم از کشته های آنان برای مقاصد خود استفاده نماید لذا از شما میخواهیم که راه را برای رفتن به کشور آلبانی پیدا و ما را به آنجا بفرستید تا فرزندانمان را نجات بدهیم.

ایشان با ذکر خاطرات رفتن به عراق و فشارهایی که از طرف خانواده ها به فرقه وارد شد تا از عراق اخراج شدند، رفتن خانواده ها به اشرف 3 در آلبانی را راهگشای فروپاشی فرقه اعلام کرد و از مجامع بین المللی خواستار دخالت و آزادی اسیران فرقه شد.

در خاتمه این دیدار ، آقای جعفرپور ضمن تشکر از زحمات مسئولین انجمن نجات تاکید کرد ما در کنار شما بوده و حمایت کامل می کنیم و از شما نیز انتظار داریم صحبت های ما را به گوش جهانیان و مقامات مسئول برسانید تا راه چاره ای برای نجات فرزندانمان مهیا گردد.

گفتنی است که بدنبال جریانات اخیر در اشرف 3 و اطلاع رسانی آن توسط انجمن نجات به خانواده های مرتبط با این انجمن سیل تلفن و پیامک از طرف خانواده ها بود که خواستار توضیحات بیشتر و چگونگی احوال اسیران خود دراین فرقه بودند. انجمن نجات مراکز استانها نیز با صبر و شکیبایی جوابگوی این عزیزان شده و اطلاعات کافی را در اختیارشان قرار دادند.

در این رابطه اولین صحبت همه خانواده ها گرفتن احوال عزیزان خود و سپس درخواست اعزام به کشور آلبانی و یا حداقل تماس با عزیزانشان است و حتی یکی از خانواده ها در تماس تلفنی که از شهرستان بروجرد داشت با صدایی لرزان و گریان فقط میخواست صدای برادرش را بشنود و یا اطلاعی از او بعد این اتفاقات داشته باشد. ما نیز مانند همیشه ایشان را دلداری داده و به او امید دادیم که در آینده نه چندان دور شاهد فروپاشی فرقه و رهایی برادر ایشان و دیگر اسیران فرقه باشیم.

خروج از نسخه موبایل