مجاهدین در اوج ورشکستگی در آستانه چهل و سومین سال تاسیس سازمان

امسال جریان وابسته رجوی 43 مین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را در حالی بر گزار کرد که ُدر تاریخچه پر فراز و نشیب سازمان دستخوش دو کودتا شد. یکی کودتای خونین فرصت طلبان چپ و تغییر ایدئو لوژیک سازمان در 1354 بود که بدلایل اختناق زمان شاه و جو امنیتی ممکن شد ولی امکان شناخت و تحلیل واقعی آن به هما ن دلی بالا علیرغم مقاومت اصولی بازماندگان بنیانگزار و اصولگرایان وفادار ممکن نشد.

سازمان در سال 57 بعد از پیروزی انقلاب فرصت تاریخی داشت که بتواند با بازگشائی این زخم که جامعه و جنبش مردم ایران وجناح های دین باور را بشدت شقه کرد به ریشه یابی این کودتا بپردازد. متاسفانه کم تجربگی اعضا و باقی مانده های سازمان، دسیسه های خارجی نظیر خط های اسرائیل و سیا و قدرت طلبی جناح رفسنجانی –بهشتی این فرصت تاریخی را گرفت. کودتای دوم این بار توسط مسعود رجوی با اعلام جنگ مسلحانه علیه حاکمیت که هنوز حمایت مردمی و مشروعیت داشت انجام شد. این اعلام اشتباه جنگ مسلحانه همه جناح های رزیم رابرای از دور خارج کردن مجاهدین به عنوان الترناتیو اصلی در بلند مدت متحد کرد.

رجوی که سعی داشت خود را با خمینی مقایسه کند حتی برای خروج از کشور فرانسه را انتخا ب کرد و دراین راه از آنجا که میدانست فرانسه به وی اجازه ورود نخواهد داد بنی صدر را با خود برد و به وی ریاست جمهوری شورا را داد و با دختر وی ازدواج کرد و بعد از اینکه وی به عنوان رئیش شورا جا افتاد به فکر کنترل کامل شورا و اخراج عناصر دگر اندیش و استقلال طلب شد..اکنون که بعد از 26 سال رفتار رجوی را مطالعه می کنیم می بینیم که رجوی از آنجا که جاه طلب بود نمی خواست منتظر زمان باشد و خودش می خواست راه تکامل را میان بر بزند. وی این بار هم خواست راه خمینی را طی کند وبه فکر مذاکره با عراق افتاد و بعد ازمدتی به عراق رفت و داستان غم انگیز آنرا همه می دانند.

رجوی در ادامه کودتایش به تصفیه نیروهائی که فکر می کرد به نوعی مورد توجه اعضا ی دیگر هستند پرداخت و با ازدواج مسخره و خود خوانده انقلاب ایدئولوژیک که گذشت 22 سال پو چی و شو بودن آن ثابت شده است.

رجوی و ارتش وی و حضور پر رنگ وی در خارج د ر پرتو دلارهای نفتی عراق و عربستان بود که خون را در رگها ی سیاسی تشکیلات در تسریع کرد. این پر رنگ شدن د ر خارج به موازات کم رنگ شدن نقش و حضور سازمان در داخل کشوربود.. رجوی که متحد استراتژیک صدام شده بود یک نکته را فراموش کرده بود نکته ای که تمامی خود فروختگان و وابستگان و کوتوله های دیکتاتور مانند وی یادشا ن می رود که در دنیای سیاست جهانی همه تاریخ مصرف دارند. صدام متحد رجوی به همراه فرزندانش کشته شد و از صحنه سیاسی عراق کاملا خارج شد. این چسب تشکیلاتی که رجوی همیشه از ان یاد می کرد همان چسب ساخته شده از دلارهای نفتی است.

رجوی مانند ژنرال نوریکا دیکتاتور پاناما توسط واحد های ویژه دستگیر شد. نوریه گا به آمریکا برده شد و محاکمه و زندانی شد و رجوی به سفارش اسرائیلی ها و نو محافظه کاران در خانه امن نگهداری می شود.

امریکا ئیان مدتها ست که متوجه شده اند ژنرال بدون ارتش نمی تواند برای آمریکا کمکی باشد. رجوی روی دستشان ماند ه است. هرروز که می گذرد ارزش وی کمتر می شود.

رجوی خیمه عمود نظام تشکیات غصب شده مجاهدین هست. نیروهای قدیمی چنان بی هویت شده اند که قدرت تفکر و طراحی ندارند. مریم رجوی و اعضای بسربرده در فرانسه همچنان درگیر پرونده های حقوقی خود و لیست تروریستی هستند که امکان تغییر ان تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیست.

انتصاب مجدد فرمایشی صدیقه حسینی که بدون گزارش تصویری بود نشان از قفل شدن سازمان در همه زمینه ها دارد.

سرگذشت عبرت انگیز رجوی و مجاهدین، سازمانی که زمانی امید بسیاری از مردم ایران بویژه نسل جوان ما بود با خیانت های رجوی و با مشخصه های استمرا ر حکومت استبدادی ؛ سرکوب اندیشه ها و استمرار نقض حقوق بشر در تشکیلات سازمان بویژه در پادگان اشرف تبدیل به منفور ترین نیروی وابسته در ایران تبدیل شد ه است.ُ.

بطوری که در سالگرد تاسیس دستکاه تبلیغاتی گوبلزی رجوی ا ز کسانی که نام ایرانی بر خود دارند مرضیه که خودش را به دینارهای عراقی فروخت نام برد ه شده است بقیه گروهها هم همه از شیوخ سنی عرب هستند که عمدتا وابسته به حزب بعث و جریان شکست خورده هستند.

سازمانی که رهبران آن در دوران شاه به ایران مخفیانه باز می گشتند تا با استبداد مبارزه کنند الان خود د رخارجه بهترین زندگی را دارندو خود حاضر نیستند به ایران بروند و مبارزه کنند.

سازمانی که برای جامعه بی طبقه توحیدی مبارزه می کرد خود یکی از سهامداران عمده در بازار سهام فرانسه و دارای شرکتهای مختلف واردات و صادراتی هست. شاید دلیل حذف کتاب اقصاد بزبان ساده تناقض آشکار راه اولیه با باند کود تاچی رجوی هست که خود با استثمار نیروهای خودی و مردم در سیتسم سرمایه داری زندگی انگلی خود را می گذرانند.

سازمانی که برای عدالت می جنگید خود از ظالم ترین سیستم ها شد

سازمانی که می خواست صلح برای مردم ایران به ارمغان بیاورد خود اتش جنگ را دامن زد و سالهاست که در عراق در شعله ور شدن جنگ بین شیعه و سنی فعالانه دست دارد.

برای شناخت سازمان فعلی و رجوی به سایت آنها مراجعه کنید. سایت دروغ و فحش و ناسزا و مزدوری و وطن فروشی و تبلیغ خشونت تحت عنوان مبارزه با رژیم اخوندی. 4فیلم از اعدام و یک فیلم از شلاق خوردن با افتخار در در صفحه اول آن هست. این در حالی است که هیج سایتی در غرب از انجا که برای انسان ارزش قائل هستند حاضر نیستند یکی از این عکسها را در روزنامه ها و یا تلویزیون خود به نمایش بگذارند.

افسوس که سالهاست رجوی و دار ودسته وی به دراکولاهایی تبدیل شده اند که درشب زندگی می کنند و بدون خون جوانان و مردم ایران و عراق ادامه زندگی برایشان ممکن نیست.

از سرگذشت غم انگیز رجوی و مجاهدین عبر ت بگیرید.

پارس ایران، هفتم سپتامبر 2007

خروج از نسخه موبایل