یک شکست برای رجوی، حکم اعدام سعید ماسوری لغو شد

با خبر شدیم که خوشبختانه سعید ماسوری که به اتهام همکاری با رجوی و ورود غیر مجاز به ایران دستگیر و به اعدام محکوم شده بود با فراخوان برادر ش و حمایت از وی توسط هموطنان مجازات وی به حبس ابد تقلیل یافته است.

انان که با فکر بیمار مریم رجوی و لذت بردن وی از دیدن خون رشیدترین فرزندان ایران زمین آشنائی دارند می دانند که دریافت این خبر برای مریم رجوی و دیگر رهبران خشونت طلب مجاهدین درد ناک بود ه است و یک شکست سیاسی برای این جریان وابسته می باشد.

رجوی برای مطرح شدن نیاز به خون دارد که انرا به مثابه پیرهن عثمان بر سرنیزه های امریکائی کرده و اسیران این جریان را تحریک کند و چند صباحی بیشتر بتواند ریاست غیر مشروع و غیر دموکراتیک خود را بر تشکیلات مجاهدین ادامه بدهد.

ما امیدواریم که شرایط ازادی همه زندانیان سیاسی در ایران فراهم شود و حقوق بشر در ایران نهادینه شد ه و ازادی بیان مورد احترام قرا ر بگیرد.

ماامیدواریم بزودی با رشد و اگاهی مردم ایران حکم اعدام بطور کلی لغو شود.

حداقل جمهوری اسلامی بر اثر تقاضا ها و فشار های جهانی حکم اعدام ماسوری را لغو کرد ولی چرا مجاهدین به درخواستها ی خانواده ها و جهانیان برای ازادی اعضا و جوانانی که نمی خواهند در پادگان اشرف در عراق

بمانند بی اعتنائی می کنند. ما امیدواریم که این ازادی بزودی به صورت انسانی تحقق بپذیرد.

 

خروج از نسخه موبایل