مجموعه تصاویر همایش خانواده های عضو انجمن نجات در اهواز

در تاریخ 18/2/1388 روز جمعه راس ساعت 30/10 همایشی با شرکت خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی درتالار آفتاب شهر اهوازبرگزار گردید.در این همایش که بیش از 50 نفراز خانواده ها به همراه جمعی از اعضای بازگشتی حضور داشتند بعد از اعلام برنامه، آقای حمید دهدار حسنی مسئول انجمن نجات شاخه خوزستان گزارشی از فعالیت های انجمن در یکسال گذشته و رئوس برنامه های آینده را به اطلاع خانواده ها رساند.

خروج از نسخه موبایل