دیدار اعضای انجمن نجات لرستان با خانواده محمد تقی ساکت

خانواده ساکت یکی از خانواده های چشم انتظار اهل بروجرد هستند که سالهاست اسیری در بند تشکیلات مجاهدین خلق دارند. محمد تقی ساکت ، سالهاست که گرفتار فرقه رجوی شده است و در تمام طول این مدت  خانواده، مدام پیگیر وضعیت او هستند. به این منظور به طور دائم با انجمن نجات لرستان ارتباط فعال دارند تا در جریان شرایط مجاهدین خلق و اعضا و به خصوص عزیزشان باشند.

در آخرین باری که به شهر بروجرد جهت ملاقات و دیدار خانواده ها رهسپار شدیم به مغازه آقای سعید ساکت برادر محمد تقی ساکت مراجعه و با ایشان به گفتگو پرداختیم. آقا سعید مانند گذشته با روی خندان و گشاده از ما استقبال کرد و با همان منش بازاری خود از ما پذیرایی کرد و به ما اظهار لطف داشت.

در این دیدار صمیمی ما آخرین وضعیت افراد و گروه مجاهدین خلق در آلبانی و جریان ورود پلیس آلبانی به اشرف 3 و پیامد های آن را به اطلاع ایشان رساندیم. او نیز با نگرانی خواهان آخرین خبر از وضعیت سلامتی برادرش بود که به ایشان اطمینان دادیم که برادرش در سلامتی کامل است.

آقای ساکت ضمن خوشحالی از سلامتی برادرش، از اینکه برادر و دیگر اسیران فرقه رجوی اینگونه آواره و دربدر شده اند ابراز ناراحتی کرد و گفت: امیدوارم به زودی زود رجوی و رهبران سازمان در دادگاهی به جزای اعمالشان برسند و عزیزان ما نیز رهایی یابند تا بتوانند با خانواده های خود ارتباط برقرار کرده و به زندگی عادی برگردند.

در خاتمه این ملاقات صمیمی ایشان ما را به منزل خود جهت پذیرایی و استراحت دعوت کرد که ما ضمن تشکر و قدردانی از ایشان آن را به زمان بازگشت برادرش موکول کردیم.

خروج از نسخه موبایل