دست آوردهای واقعی شورا کدامند

آن چه با عنوان بیانیه ی شورای رجوی در چهار محور و 30 بند، به بهانه ی بیست و ششمین سالگرد تأسیس فرقه منتشر شده جز تکرار رجز خوانی های فرقه حاوی مطالب دیگری نبود. از این جهت که ادعای حمایت داخلی و خارجی هموطنان چیزی غیر از شعار برای دل خوش کردن خود نیست چرا که اگر کوچک ترین حمایتی از سوی ملت ایران بود لااقل از میان صدها شبکه ی خبری دنیا یکی به آن اشاره می کرد! آن هم شبکه هایی که با هزینه های گزاف غرب شکل گرفته اند تا دشمنی خود را نسبت به ایران و ایرانی ثابت نمایند.

در قسمت دیگر ادعای حمایت مردم عراق خصوصاً ساکنان دیاله از فرقه بیان شده و این در حالی است که هنوز خبر ارائه اسناد و مدارک دست داشتن فرقه ی رجوی در کشتار مردم عراق از سوی دادگاه عالی جنایی آن کشور و قاضی جعفری روی سایت های خبری است و پرونده ی کردکشی فرقه بازاست! البته همه می دانند که منظور فرقه از حمایت داخل عراق همان کمک های وابستگان دیکتاتور سابق عراق است و نه مردم عراق و در جای دیگر عقده گشایی های فرقه ی رجوی در مورد بریده ها ست. همان ها که امان از ایشان بریده و علیرغم تمامی تهدیدها و ناسزا ها مقاوم و محکم ایستاده اند و با حضور در مقابل دوربین ها و در جمع خبرنگاران و مجامع بین المللی با بازگویی دردها و رنج هایی که از سوی فرقه بر آنان تحمیل شده خواب آشفته ی رجوی را آشفته تر کردند و روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می شود پس باید یکی از محورها و بندهای بیانیه را به اهانت و بد و بیراه گفتن به آن ها اختصاص دهند.

اما یکی از دست آوردهای سال گذشته ی شورا ارجاع پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ذکر شده و انتشار چند بیانیه علیه ایران که آن را پیروزی بزرگ برای خود دانستند و خواستار تحریم شدند که البته مرزبندی هم کردند و با یک درجه ارفاق غذا و مایحتاج را جدا نمودند!!! ناگفته نماند فرقه ی رجوی ارادت و علاقه مندی خویش را به ملت ایران در طی بیش از دو دهه ماندن در عراق به خصوص در بحبوحه ی تجاوز صدام به آب و خاک شان ثابت نمودند و با در طبق اخلاص گذاشتن تمامی نیرو و امکاناتی که صدام!! در اختیار شان قرار داده بود کمر خدمت بستند و از هیچ خیانتی نسبت به خلق دریغ نورزیدند.

اما ببینیم دست آوردهای واقعی شورا برای اعضای اشرف که مدام از آن ها دم می زنند چه چیزهایی بوده:

1- ابقای نام فرقه در لیست تروریستی وزارت خارجه ی امریکا و این بار تأیید فرقه ای عمل کردن آن ها به اضافه ی قرار گرفتن نام شورای به اصطلاح ملی مقاومت در کنار نام فرقه در لیست تروریستی به دلیل بازوی اجرایی بودن شورا برای فرقه ی رجوی و شورایی که منفک از آن ها نیست.

2- ابقای نام فرقه در لیست تروریستی اتحادیه ی اروپایی و کشورهایی چون انگلستان، آلمان و فرانسه

3- ناکام ماندن تمامی درخواست های شورا که شامل چند بند است: الف) عقیم ماندن تلاش های شورا ب) شروع و ادامه ی مذاکرات بین ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای و گزارش البرادعی رئیس آژانس مبنی بر عدم فعالیت ایران در به دست آوردن سلاح اتمی و مثبت خواندن مذاکرات که تیر خلاص را از این بابت بر پیکر بی رمق فرقه و شورا وارد کرده

ج) برملا شدن بیش تر چهره ی خشونت طلبانه ی فرقه در روی آوردن به اوباشگری و چماقداری و حمله به تجمعاتی که به افشای ماهیت تروریستی فرقه می پرداختند د) شکایت خانواده های اعضای اسیر در اشرف و همچنین خانواده هایی از مردم عراق که عزیزان آن ها توسط فرقه ی رجوی کشته شده بودند به دادگاه عالی جنایی عراق علیرغم بیانیه هایی که شورا به دستور فرقه جهت تفرقه اندازی میان گروه های عراق صادر می کرد ذ) عزم دولت عراق مبنی بر اخراج غریب الوقوع اعضای مستقر در اشرف و فرقه ای ها

4- و آخرین و کوبنده ترین دست آورد فعالیت های شورا،صدور حکم دستگیری مریم و مسعود رجوی از سوی پلیس بین الملل یعنی اینترپل.

خروج از نسخه موبایل