گاف دستگاه تبلیغاتی رجوی

فرقه رجوی بعد از ورود پلیس به اشرف 3 در سی خرداد امسال مسئولین دستگاه تبلیغاتی شان هم گیج و منگ شدند و برای اینکه نشان دهند هنوز در داخل کشور طرفدارانی دارند با کپی کردن عکس ها و تغییر دادن نام شهرها سعی می کنند آمار فعالیت های شان را بالا ببرند تا نزد اربابان خود بتوانند اظهار وجود کنند.

در این مطلب به یک مورد از عکس و فعالیت های کانون های شورشی در داخل کشور اشاره می کنیم تا گویای بقیه فعالیت های سازمان در داخل کشور باشد.

عکس مورد اشاره ما یکی به تاریخ 11 مرداد از شهر رامسر است و همان عکس در تاریخ 14 مرداد به نام کرج درج شده است .

گاف در تبلیغات مجاهدین خلق

مسئولین تبلیغات سازمان حتی وقت نمی کنند عکس ها را چک کنند چون هر فرد بی سوادی هم می داند برنج در استان البرز کاشت نمی شود و از بس هول شدند و ملات کم آوردند سعی می کنند با تغییر نام شهرها فعالیت هایشان را زیاد جلوه دهند ولی هر فرد آگاهی با کمی دقت متوجه گاف های آنان می شود .

برای افرادی که سالیان در غار بی سوادی و ناآگاهی بسر برده باشند این گونه فاکت ها و گاف ها دور از انتظار نیست. حال هر چقدر مریم رجوی در خارجه پز کانونهای خرگوشی اش را بدهد و به آنها افتخار کند !!! این یک نمونه از هزاران حقه بازی دستگاه تبلیغاتی رجوی است که برای روشنگری اطلاع رسانی می شود .

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل