جدایی علی زمانی از فرقه رجوی و پیوستن ایشان به انجمن نجات آلبانی

با کمال مسرت و خرسندی به اطلاع خانواده های محترم و عموم مردم ایران می رسانیم که یکی دیگر از فرزندان گرفتار در فرقه رجوی توانست از اسارت این فرقه تروریستی نجات یافته و آزادی خود را باز یابد.

علی اصغر زمانی ورکانه، عضو سابق فرقه رجوی، توانست در یک اقدام شجاعانه در روز پنجشنبه 23 شهریور 1402 در یک موقعیت بدست آمده فرار کند و خود را به ایستگاه پلیس شماره 4 در تیرانا معرفی نماید و متعاقبا به دوستان خود بپیوندد.

ایستگاه پلیس شماره 4 تیرانا

انجمن نجات آلبانی مایل است اولا مراتب قدردانی خود از مقامات دولت و پلیس آلبانی خصوصا مسئولین ایستگاه پلیس شماره 4 تیرانا را ابراز کند و ثانیا نجات آقای علی زمانی و پیوستن وی به خانواده بزرگ نجات را به عموم خانواده ها تبریک عرض نماید.

انجمن نجات آلبانی

خروج از نسخه موبایل