حمایت خانواده های مازندرانی از تاسیس انجمن نجات در آلبانی

ما خانواده های استان مازندران از اقدام دوستان جدا شده مبنی بر تاسیس شعبه انجمن نجات در آلبانی بسیار خوشحال هستیم. اقدامات و تلاش های دوستان جدا شده در آلبانی منجر به رهایی عزیزان گرفتار ما در سازمان مجاهدین خلق خواهد شد. در واقع این عزیزان صدای ما در آلبانی هستند. ما به تجربه دریافتیم اقدامات انجمن نجات در ایران باعث شکوفایی تلاش های همه ما خانواده ها شده و در این مسیر شاهد رهایی تعداد زیادی از اعضای گرفتار در اشرف عراق و لیبرتی بوده ایم . اکنون تاسیس انجمن نجات در آلبانی و در نزدیکی اشرف 3 می تواند زنگ خطری بزرگ برای سازمان باشد و باعث وحشت برای سران سازمان مجاهدین باشد.

در ضمن باید به دوستان جدا شده در آلبانی توصیه کنیم مواظب توطئه های سازمان باشند چون تجربه به خوبی به ما نشان داده که اکنون سران سازمان مانند مار زخمی می باشند و دست به هر توطئه ای خواهند زد همانگونه که در گذشته هم دست از توطئه علیه شما بر نداشتند .

ما خانواده های مازنی از شما دوستان جدا شده حمایت می کنیم. باشد که تاسیس انجمن نجات در آلبانی باعث رهایی همه عزیزان گرفتار ما در اشرف 3 شود و مایل هستیم در اقدام بعدی راهی برای ملاقات ما فراهم شود. چون اعتقاد داریم که انجام ملاقات می تواند آخرین ضربه به فروپاشی سازمان و تشکیلات جهنمی اش باشد .

به امید آن روز و موفقیت های بیشتر
خانواده های استان مازندران

خروج از نسخه موبایل