صدایی از ته چاه ویل شورای مقاومت مجاهدین خلق

سازمان مجاهدین خلق هر از گاهی با اسامی و مشخصات متفاوت اطلاعیه صادر میکند. یک بار به اسم سخنگوی مجاهدین از اسلو و یک بار با نام شورای ملی مقاومت و هر از گاهی به اسم کمیسیون امنیت و ضد تروریسم. اینها برای من و دیگر آزاد شدگان تازگی ندارد. اینبار اطلاعیه با نام شورای ملی مقاومت ایران صادر کرده است. ببینیم این به اصطلاح شورای ملی مقاومت از چه کسانی تشکیل شده است.

اگر نگاهی گذرا به شورا بیندازیم چند شخصیت غیر مجاهد بیشتر وجود ندارد که در شورا کاره ای هم نیستند و فقط فرمی هستند و از بالای شورا تا پایین آنرا مجاهدین تشکیل داده اند. مجاهدین برای رد گم کردن اینبار متوسل به شورا شدند. به راستی مقاومتی که خود را تنها هماورد تعادل قوای منطقه ای و جهانی میداند چه ترسی از یک اسم و یا تعداد انگشت شمار دارد.

در اطلاعیه مجاهدین با نام مستعار شورای ملی مقاومت ایران آمده است که ایرانیان رها شده به جاسوسی مشغول هستند. باید از این حضرات سئوال کرد که اگر یک مورد دارید بفرمایید سند نشان بدهید. سئوال از مجاهدین : شما چه ترسی از یک تعداد انسان رها شده دارید. شما که ادعا میکنید ابرقدرت جهانی هستید آنهم با انقلاب مریم و اینکه انقلاب مریم از حمایت ابرقدرت بالاتر است. اجازه بدهید بدون هیچ گونه مانعی خانواده‌ها به دیدار فرزندان و بستگانشان بیایند. ما کم ندیدیم با خانواده‌ها در عراق چه کردید از سنگ پرانی تا با آهن های برش خورده و تیرکمان زدن و غیره که خود خوب میدانید.

از آنجایی که خود عامل و مزدور کشورهای مختلف جهان هستید آدم را به یاد داستان آی دزد آی دزد می اندازید و در دروغگویی دست گوبلز را از پشت بسته اید. به قول گوبلز که گفت دروغ هرچه بزرگتر باشد، باورپذیرتر است. در صورتی که شما خوب می دانید نه در ایران و نه در خارج هیچ جایگاهی ندارید. به راستی مگر برای شما فرقی میکند که اسم انجمن چه باشد مگر کم یاوه گویی در رابطه با آسیلا کردید. حتی قبل از آسیلا مگر کم از شبکه‌های جاسوسی و ترور گفتید. شبکه هایی که یک سر آن در ترکیه و سر دیگر آن در اروپا بود. ما از این هذیان گویی ها زیاد دیدیم و شنیدیم که فقط برای مصرف داخلی است ولاغیر. شاید کسانی که خواهان جدایی هستند را بترساند و چند صباحی از خروج آنها جلوگیری کند.که این فقط برای سازمان به گل نشسته پانسمان است. اگر نمی ترسید و جرات دارید بگذارید خانواده‌ها برای دیدار فرزندان خود بیایند. باید یک بار دیگر تکرار کنم شما مثل آن فردی هستید که در تاریکی از ترس سوت می‌زند.

کوتاه کنم این اطلاعیه صادر کردن تا ابد ماندگار نیست و افراد به جان آمده در اشرف را فریب نمی‌دهد. به امید روزی که آنانی که خواهان آزادی هستند راه خود را پیدا کرده و به دنیای آزاد رهنمون گردند.

علی هاجری

خروج از نسخه موبایل