نامه خانواده به علی مدد صادقی اسیر در کمپ آلبانی مجاهدین خلق

علی مدد جان سلام

حال و احوالت چطور است؟ نمی دانم تا چه حد به اخبار بیرون از کمپ اشرف دسترسی داری! اگر سران فرقه مجاهدین اجازه شنیدن اخبار بیرون از دیوارهای بلند اشرف 3 را به اعضاء داده باشند، حتما در جریان خبر آغاز فعالیت انجمن نجات آلبانی قرار گرفتید. فرصت تاریخی و مهمی برای تک تک شما فراهم گردیده تا با خلاصی از اسارت، در کنار سایر دوستان نجات یافته در انجمن نجات آلبانی که جدیدترین آن علی اصغر زمانی است زندگی جدیدی آغاز کنید.

سران مجاهدین تلاش دارند با دروغ القاء کنند که در صورت خروج از اشرف 3 توسط پلیس دستگیر و عواقب ناگواری در انتظار شما خواهد بود که همه این اظهارات واهی و دروغی بیش نیست. پلیس آلبانی با آگاهی کامل از مناسبات سرتاسر امنیتی مجاهدین با آغوشی باز از اعضایی که از مجاهدین جدا می شوند حمایت و آنها را به انجمن نجات در آن کشور هدایت می کند.

علی مدد جان زمان تصمیم گیری فرا رسیده، همه اعضای خانواده بی صبرانه منتظر خروجت از کمپ مخوف مجاهدین هستیم تا روی زیبایت را ببینیم. به امید دیدار در نزدیک ترین زمان .

صادق صادقی به نیابت از همه خانواده

خروج از نسخه موبایل