نامه خانواده اصغر محمدی کامیاب به نخست وزیر آلبانی

جناب آقای ادی راما نخست وزیر محترم کشور آلبانی

با سلام و تقدیم احترام

آمار نامه های ارسالی از نظر تعداد از دستمان خارج شده ولی دریغ از یک جواب و توجه به مشکلات و دردمندی خانواده هایی که در پی سنگ اندازی سران مجاهدین خلق به رغم گذشت سالها هنوز موفق به دیدار با عزیزانشان که در کمپ مجاهدین در دهکده مانز موسوم به اشرف 3 اسیر هستند نشده اند.

از دولت محترم شما درخواست داریم تا اقدام عملی در راستای خواسته های انسانی خانواده ها مبنی بر ملاقات با عزیزلن شان به بیاورید. صرف سخنرانی و اظهار نظر در خصوص حقوق بشر که براحتی بر زبان رانده می شود در مقابل ظلمی که رهبران مجاهدین در حق ما و عزیزانمان که در چنگال خونین مریم رجوی گرفتار هستند کافی نیست و نمی تواند دلگرمی و آرامش خاطر پدران و مادران سالمند که تنها آرزویشان دیدار عزیزشان است را فراهم آورد .

طبعا با ورود پلیس آلبانی به مقر مجاهدین در بیستم ژوئن سال 2023 خیلی از واقعیت های درونی مجاهدین برای دولت شما آشکار گردیده و خیلی از موارد پنهان سران مجاهدین روشن شده است که با توجه به این مهم از شما نخست وزیر محترم انتظار می رود فقط برای یک بار وجدان خود را در مقابل خانواده های چشم به راه که انتظارشان دل هر انسانی را به درد می آورد قرار دهید و به حرف دلشان گوش دهید تا حداقل قدری از دغدغه های ناشی از دوری از فرزندانشان کاسته شود .

با تقدیم احترام
خانواده اصغر محمدی کامیاب – زنجان – ایران

خروج از نسخه موبایل