شبکه های اجتماعی انجمن نجات آلبانی

انجمن نجات آلبانی از عموم هموطنان بخصوص خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی درخواست می شود تا فعالیت های انجمن نجات آلبانی را در فضای مجازی دنبال نموده و به حمایت های دلگرم کننده خود همچنان ادامه دهند.

آدرس ایمیل انجمن نجات آلبانی:

nejat.albania@gmail.com

آدرس شبکه های اجتماعی انجمن نجات آلبانی به زبان فارسی

نام شبکه آدرس
اینستاگرام anjomannejat
تلگرام Anjomannajatalbani
فیسبوک Anjoman Nejat Albania
توییتر nejat_albani
یوتیوب anjomannajat2021
تیک تاک nejatalbania

آدرس شبکه های اجتماعی انجمن نجات آلبانی به زبان آلبانیایی

نام شبکه آدرس
فیسبوک Nejat Albania
اینستاگرام nejat.albania
خروج از نسخه موبایل