پیام مدیر عامل انجمن نجات به افراد رها شده از اردوگاه کارچ

پس از آزادی آخرین دسته از افراد محبوس در اردوگاه پناهندگی در آلبانی در روز چهارشنبه 17 آبان 1402، مهندس ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات، پیامی خطاب به اعضای سابق فرقه رجوی رها شده از اردوگاه کارچ فرستاد.

متن پیام به قرار زیر است:

آقایان علی هاجری، غلامرضا شکری، مهدی سلیمانی و حسن شهباز حسینی

لطفاً گرم ترین درودها و تبریکات صمیمانه من را به خاطر پایداری و رهایی تان بپذیرید.

همچنین مایلم از جانب انجمن نجات و تمام خانواده های چشم انتظار، استقامت و پیروزی تان را که متعلق به همه خانواده ها و جداشدگان از فرقه رجویست تبریک بگویم و برای خود و خانواده تان آرزوی بهروزی و سعادت نمایم.

طی یک سال گذشته تحولات بسیاری در آلبانی، تا جایی که به اعضای جداشده از فرقه رجوی برمی گردد، تجربه شد. با تلاش های شبانه روزی یارانتان در آلبانی بالأخره توطئه های فرقه تروریستی رجوی خنثی گردید و اعتماد برخی مقامات مسئول در دولت آلبانی جلب شد. این مهم ساده به دست نیامد و تمام افراد مرتبط با انجمن نجات در آلبانی در این پیروزی سهم داشتند.

یاران شما در عمل نشان دادند که جداشدگان مرتبط با انجمن نجات در آلبانی تابع قوانین و مقررات آلبانی بوده و به دنبال زندگی عادی خود هستند و البته وظیفه خود می دانند تا نقض حقوق بشر در داخل اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی، خصوصاً ممانعت از ارتباط با دنیای خارج و خانواده، را برای عموم روشن سازند و تلاش نمایند تا حق ارتباط خانواده ها با عزیزانشان به رسمیت شناخته شود.
شما طی مدتی که در اردوگاه کارچ محبوس بودید بر حق و حقوق خود، به عنوان یک انسان آزاده و رهاشده از قید و بندهای فرقه ای در مناسبات سازمان مجاهدین خلق، پافشاری کردید و نهایتاً حرف خود را به کرسی نشاندید و پیروز و سربلند از این آزمایش خطیر بیرون آمدید.

کسانی بودند که تلاش می کردند پرونده سنگینی برای شما درست کنند اما خوشبختانه با هوشیاری و کوشش یارانتان تیرشان به سنگ خورد و ناکام ماندند. گفتنی ها زیاد است اما متأسفانه به دلیل شرایط حساس کنونی بیان آن ها را در این مقطع به صلاح نمی دانم. همین قدر می توانم بگویم که کید دشمنان به خودشان برگشت و دامی که گسترده بودند خودشان را گرفتار نمود.

ابراهیم خدابنده

خروج از نسخه موبایل