وعده های توخالی مسعود رجوی

رجوی 20 سال است در سوراخ موش خزیده و قایم شده، اما وعده های سرنگونی توخالی هر ماه و هر سال طی 40 سال گذشته همچنان تکرارمی شود. این شعار به یک جوک در محافل سیاسی و اجتماعی و فضای مجازی تبدیل شده است. این وعده ها بیشتر مصرف داخلی در تشکیلات رجوی دارد. خود رجوی هم فهمیده که این وعده هایش کشک و مضحکه ای بیش نیست.

سران جنایتکار تشکیلات رجوی سالها سعی می کنند که جلو یک پرسش را بگیرند و هرکس پرسید که رجوی کجاست فورا با مارک وزارت اطلاعات افراد را می ترسانند و برای اینکه این قبیل سوالات مطرح نشود هر شش ماه بر طبل سرنگونی می زنند. این بار هم به یکی از قربانیان تشکیلاتش مصطفی بهشتی مارک وزارت اطلاعات زده گویا از افشاگری های مصطفی خیلی گزیده شده!

اخیرا هم با اوج گرفتن جنگ در منطقه، رجوی سرنگونی را در تهاجم نظامی به ایران می داند. او جنگ نظامی با ایران را گامی مهم در سرنگونی می داند و برای او مهم نیست که جنگ چه عواقبی می تواند داشته باشد و چقدر از مردم بی گناه کشته و آواره می شوند. این سنت مسعود رجوی است که از آب گل آلود ماهی بگیرد و اهداف شیطانی خود را به قیمت جان و خون انسانها به پیش می برد. البته این وعده های رجوی بیشتر برای مصرف در داخل تشکیلاتش است و برای اعضای گرفتار عنوان می شود که پایه های تشکیلات خود را محکم کند. مدتی پیش بر طبل این می زد که آمریکا از برجام خارج شود. پیش تراز آن درجنگ ایران وعراق بر روی هموطنان سلاح کشید و در همکاری با صدام حسین گوی سبقت را در خیانت و جنایت از خائنین ربود. رجوی همواره در سر فصل های سیاسی و حوادث از شکافها استفاده می کند تا بقای تشکیلات ننگینش را حفظ کند. ازآنجا که تشکیلات رجوی در حال فروپاشی است و فرار و جدایی افراد به یک جریان تبدیل شده است. مریم رجوی برای روحیه دادن به نیروها و افرادی که می خواهند جدا شوند با فریب می خواهد از ریزش نیروها جلوگیری کند. رجوی می داند که هیچ جایی در داخل ایران در هر صورتی که پیش بیاید ندارد و این وعده ها و بحثها دیگر ثمربخش نیست. نه تحریم ها باعث سرنگونی ایران شد و نه جنگ و تهاجم. نتیجه اینکه از شعارهای توخالی رجوی درحال حاضر هیچ راهی برای فریب افراد داخل تشکیلات باقی نمانده و او دارد همان حرفهای تکراری سالیان گذشته را به خورد افرادش می دهد و تنها می خواهد از شرایط به وجود آمده در جنگ غزه استفاده بکند. ولی بیچاره نمی داند که در حال حاضر هیچکس حتی خود اعضایش برای حرفهای صد من یک غازش تره هم خرد نمی کنند.

باید گفت این بحثهای تکراری دیگر کارساز نیست و مجبورهستی که انتخاب را در اختیار افراد بگذاری که راه خود را انتخاب کنند تا ببینیم چه کسی برای وعده سرنگونی باقی می ماند. این دست و پا زدن های رجوی برای اسیر کردن بیشتر افراد است. امیدواریم روزی در مقابل همین افراد برای پاسخ گویی به این همه جنایت و دروغ و تزویر جواب گوی ملت ایران بشوند.

علی زمانی

خروج از نسخه موبایل