نامه مادر مصطفی قائدی به نخست وزیر آلبانی

آقای ادی راما نخست وزیر محترم کشور آلبانی

با سلام و احترام

من منتهی زهرایی هستم؛ مادری که چندین سال در حسرت دیدن فرزندش است. فرزند من مصطفی قائدی 35 سال است در سازمانی به نام مجاهدین خلق اسیر است. سازمان مجاهدین خلق در کشور شما آلبانی مستقر است. نمی دانم از چه راهی می توانم در کشور شما آلبانی با فرزندم دیداری داشته باشم. سازمان مجاهدین خلق به رهبری مریم رجوی به فرزندم اجازه نمی دهد تماسی با مادرش بگیرد. در نبود فرزندم سختیها و دردها کشیدم. فرزندم زمانی که ایران بود در دانشگاه درس می خواند که سازمان مجاهدین خلق با فریب او را از ایران خارج کرد و به پادگانی بنام اشرف در عراق منتقل کرد و ارتباطش را با من که مادرش هستم قطع کرد. چه کسی درد مرا درک می کند؟! سازمان مجاهدین خلق فرزند مرا شستشوی مغزی می دهد و خانواده را در ذهن فرزندم به دشمن تبدیل کرده است. از شما درخواست دارم راه سفر به کشور آلبانی را باز کنید تا بتوانم سفری به کشور شما داشته باشم و از نزدیک با فرزندم دیدار داشته باشم. حرفهای من مادر داغ دیده را درک کنید .

اردتمند
منتهی زهرایی – ایران – استان مرکزی – اراک

خروج از نسخه موبایل