واکنش فرقه رجوی در برابر اکران فیلم سرهنگ ثریا

کمتر از یک ماه است که فیلم سینمایی سرهنگ ثریا در سراسر کشور در حال اکران است.

باند رجوی که در طول این یکسالی که از پخش خبرهای مربوط به این فیلم می گذرد، ساکت مانده بود ظاهراض دیگر نتوانسته ساکت بماند و مجبور به واکنش شده است. واکنشی که طبق معمول فحاشی و اشاعه حرف های بی ربط است.

این فیلم دست روی نقطه ضعف سازمان رجوی گذاشته است: خانواده.

بله نام خانواده به عنوان اصلی ترین دشمن فرقه رجوی، همیشه سران این فرقه ضدبشری را ترسانده است و همچنان این ترس باقیست. آنها به خوبی درک کرده اند که تشکیلات پوشالی شان در برابر خانواده بی دفاع است و به همین دلیل است که سالهاست اعضا را از ارتباط با خانواده منع کرده اند و در گوششان خوانده اند که خانواده یعنی دشمن!

این فیلم حقیقتی را افشا کرده و چهره ای از فرقه مجاهدین را در انظار عمومی مردم به نمایش گذاشته که قطعاً خوشایند سران فرقه نیست. این چهره ضد خانواده، هیچ توجیه مطقی برای هیچ بشری در هیچ کجای دنیا ندارد.

رجوی چی ها ادعا دارند که فیلم های زیادی برعلیه آنها ساخته شده و حکومت ایران هزینه های سنگینی را در این مورد متحمل شده است. سئوال این است که در کدام قسمت از این فیلم ها در حق باند رجوی ظلم شده و چرا با ارائه فاکت های معتبر، رفع اتهام نمیگردد؟

ضمنا، چرا هرگز نمیگویید که یک تلویزیون 24 ساعته با آن استودیوی عریض و طویل دراختیار دارید و بطور یکجانبه هرچه دل تنگ تان میخواهد درآن مطرح میکنید ومتحمل هزینه هایی درحد کشورهای کوچک میشوید و آنگاه توضیح نمیدهید که منبع این هزینه ها از کجا تامین می شود وهزینه های انواع رسانه ها و لابی گری ها هم همینطور؟

آیا هزینه مثلا چند فیلم سینمایی که میگویید برعلیه شما تهیه شده، در برابر هزینه های عظیم شما عددی بشمار میرود؟

محتوای این فیلم با مشاهدات عینی من در 5 بار سفر به کمپ ملعون اشرف و بعنوان یک عضو از بست نشستگان در درب ورودی نحس آن و صحبت هایی که با یک مادر شجاع بنام خانم ثریا عبدالهی داشتم ، مطابقت کامل دارند و بنابراین فرد مطلعی در این قضیه هستم.

اعتراض شما رجویست ها به کدام قسمت فیلم است؟ آیا ندادن دقایقی ملاقات برای ما حق طبیعی رهبران باند رجوی بود و در این فیلم با طرح این عدم ملاقات، در حق سازمان استحاله یافته مجاهدین خلق ستم روا داشته شده؟

آیا سنگ پرانی های انجام شده بر ما اعضای خانواده های بی دفاع و اغلب مسن که در فیلم مطرح شده، حقی از حقوق رجوی بوده و فیلم با پرداختن به این کار دچار گناه شده؟

فحاشی ها و پرتاب تیرهای کشنده تهیه شده از میلگرد که برعلیه ما شده ، کار خوبی بوده تا تولید کنندگان فیلم آنرا نقادانه به تصویر کشیده اند و…؟

در هر صورت، شما میتوانید هرقسمت این فیلم را مورد نقد و بررسی قرار داده و ملاحظات و انتقادهای خود را مطرح سازید که من میدانم چنین نخواهید کرد و چرا؟

برای اینکه سراسر فیلم ادعا نامه های صحیحی بر علیه شما و پس زدن نقاب های مظلوم نمائی از چهره کریه وضد بشری مریم و مسعود و عوامل دست اول آنها میباشد.

رضا اکبری نسب – عضو خانواده های قربانیان و اسرای رجوی

خروج از نسخه موبایل