پیام تسلیت انجمن نجات خوزستان به خانواده انصاریان

انالله واناالیه راجعون

در منتهای تاسف و تاثر مطلع شدیم که آقای  دکتر رشید انصاریان برادر آقایان جمال و خلیل انصاریان، بعد از تحمل یک دوره طولانی بیماری، دار فانی را وداع گفت و به رفیق اعلی پیوست.

مرحوم دکتر رشید انصاریان از اساتید برجسته بازنشسته دانشگاه چمران اهواز وعضو هیئت علمی دانشکده حقوق وعلوم انسانی بود، که به همین مناسبت انجمن نجات خوزستان این ضایعه تاسف بار را به خانواده محترم انصاریان، برادران ایشان آقایان جمال انصاریان از خانواده های فعال مرتبط با انجمن نجات خوزستان وهمچنین خلیل انصاریان از اعضای انجمن نجات آلبانی صمیمانه تسلیت می گوییم و ضمن طلب آمرزش و مغفرت برای آن مرحوم برای خانواده محترم انصاریان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

خروج از نسخه موبایل