تبریک انجمن نجات مازندران به مناسبت ازدواج پرویز حیدرزاده

انجمن نجات استان مازندران، ازدواج پرویز حیدرزاده را صمیمانه به ایشان تبریک می گوید. برایشان آرزوی زندگی پر نشاط را دارد.

ازدواج و زندگی مشترک، حق طبیعی هر انسانی است که سران فاسد مجاهدین خلق اعضا را از آن محروم کرده و می کنند. آنها سالها با انواع و اقسام ترفندها سعی کردند اعضا را نسبت به خانواده بدبین کنند و حتی فکر تشکیل خانواده را از ذهن اعضا پاک کنند.

جدایی افراد از فرقه منفور رجوی، زندگی و تشکیل خانواده، مشت محکمی است بر دهان رجوی ها. که خانواده را کانون فساد می نامند. خانواده کانون زندگیست. کانون محبت و همدلی و آرامش.

خبر ازدواج آقای پرویز حیدر زاده باعث خوشحالی ما و بقیه خانواده های گرفتار در فرقه رجوی شد. همه اعضا و خانواده های عضو انجمن نجات مازندران امیدوارند که روزی شاهد رهایی عزیزان شان از جهنم رجوی ها باشند .حال هر چقدر رجوی ها می خواهند در مورد نفرات جدا شده به لجن پراکنی بپردازند. رجوی ها باید بدانند زندگی زیباست و این نعمت خدایی را نمی توان از کسی دریغ داشت.

آرزوی خوشبختی و سعادت برای پرویز حیدر زاده و همسر گرامی

اعضای انجمن نجات استان مازندران و خانواده های مازندرانی عضو این انجمن

خروج از نسخه موبایل