والدین حمید محمد آق آتابای از قربانیان مجسم رجوی وطن فروش

این روزها انجمن نجات آلبانی در راستای روشنگری علیه فرقه تروریستی رجوی و با انگیزه رهایی تمام اسیران مجاهدین خلق، دراوج می درخشد و امید و اعتماد خانواده های دردمند و چشم انتظار اعضای گرفتار در فرقه تبهکاررجوی را صد چندان کرده است .
حمید محمد آق آتابای از جمله اعضای توانمند انجمن نجات آلبانی است که از یکسال پیشتر پس از رهایی از تشکیلات فروبرنده رجوی عزم جزم کرده است که به یاری دوستان سابق خود در اسارتگاه مانز بشتابد که تاکنون در همین عرصه بسیار هم موفق بوده است و لذا با کارزار انسانی و خداپرستانه اش با چالش کشیدن تمامیت فرقه رجوی، نقشه مسیر انتخابی خود را شتابان طی میکند که خداقوت و دست مریزاد .

فرقه مستاصل رجوی البته درعوض بیکار ننشسته و دائم علیه انجمن نجات آلبانی و اعضایش خاصه حمید محمد آق آتابای اراجیف می بافد که امروز دیدم اباطیل یک سال قبل خود علیه این جداشده فعال را بازنشخوار کرده مبنی بر اینکه ایشان بخاطر نداشتن انگیزه مبارزه اخراج شده است! که نشان از استیصال و سوزش شدید فرقه از فعالیتهای روشنگر انجمن نجات آلبانی خصوصا حمید آتابای در همین ایام در عرصه اجتماعی کشورآلبانی صورت گرفته است که البته در رسانه های معروف آلبانی انعکاس و بازخورد وسیعی داشته است .

حقیقت امر وقتی لاطائلات رجویهای دروغگو علیه حمید محمد آق آتابای را دیدم به یاد والدین شریف شان افتادم که متاسفانه بی آنکه صدای دلبندشان را بشنوند چشم انتظار بدرود حیات گفتند و به آرامش رسیدند ولعن ونفرین ابدی شان برای رجوی واعوان و انصارش بجا گذاشتند.

هیچوقت اولین ملاقاتم با والدین بدرودیافته آتابای را فراموش نمیکنم که به دعوت دوست وهمکارم محمد آق آتابای در عید قربان 1387 اتفاق افتاد و افتخار و سعادت این را داشتم که درمنزل شان واقع درشهرگنبد کاووس از استان گلستان حضور یابم و با آنان گپ و گفتگوی صمیمانه داشته باشم .

مادر بدرود یافته آتابای در آن دیدار که تمام اعضای خانواده محترم حضور داشتند با مهربانی تمام و با لهجه شیرین محلی شان گفت: ” پسرم خوش آمدی به منزل خودت وانشالله که برایم خوش خبر باشی . من و بابای حمید و تمام اعضای خانواده از خدا هیچ خواسته ای نداریم الا اینکه یکبار فقط یکبارهم که شده حمیدم را ببینم و عاشقانه در آغوشش بگیرم …”

وای بر رجوی ظالم که چگونه میخواهد دردنیا و آخرت پاسخگوی این همه جنایات علیه این مادران بدرود یافته و سایرقربانیان خود باشد که مظلومانه مورد خشم و غضب حیوانی شخص رجوی قرارگرفته و آسیبهای فراوان و جبران نشدنی دیده اند.
به قطع و یقین روز مواخذه و پاسخگویی در پیشگاه عدالت دور نیست و به زودی زود تحقق یافتنی است.

روح تمام پدران ومادران بدرود یافته شاد و گرامی و قرین رحمت الهی

پوراحمد

خروج از نسخه موبایل