محصول انقلاب ایدئولوژیک یا طلاق چه بود – قسمت دوم

در قسمت قبلی توضیح دادیم که چگونه رجوی به بهانه انقلاب ایدئولوژیک، جدائی اجباری اعضایی که متاهل بودند را رقم زد و بحث محرمیت را مطرح کرد.

بعد از انقلاب طلاق، رجوی گفت برای این که اذهانتان آب بندی شود باید سه طلاقه کنید و همه زنان را باید در محرمیت من ببینید. رجوی گفت شما تصور کنید من با زنان شما در حال معاصی هستم!

با این که من در آن زمان مجرد بودم، امااین حرف رجوی برایم خیلی سنگین بود و نمی توانستم به سادگی از این موضوع بگذرم. نمی دانم بقیه افراد چه تصوری از این بحث داشتند. نگاه آنها به این بحث ایدئولوژيک بود و آن را با سس ایدئولوژیک تزیین کردند و فکر می کردند که رجوی می خواهد ما دیگر نسبت به زن به عقب بر نگردیم و کلمه زن را در ذهن خود برای همیشه پاک کنیم. به قول خودش طلاق ما تا ابد باشد! من هم با همین منطق از این بحث عبور کردم. ذره ای به مقوله جنسی فکر نمی کردم چرا که در آن زمان رجوی را فردی پاک و منزه می دیدم.

ساده تر بگویم از جنبه پاکی به اسمش قسم می خوردم و از آنجایی که خودم فرد صادقی بودم فکر می کردم رجوی هم نسبت به اعضایش صادق است. حال بعد از جدایی از سازمان و با افشاگری که از جانب اعضای سابق شده دریافتیم که ما در داخل تشکیلات با چه موجود پلیدی روبرو بودیم. اما متاسفانه هنوز هم در اشرف 3 تعداد بسیار زیادی هستند که رجوی را نمی شناسند انگار که در غار زندگی می کنند و در شرایط کنونی در عصر ارتباطات از همه جا قطع هستند به همین دلیل چشم و گوششان بسته و عین ربات عمل می کنند.

اما واقعیت چه بود؟ در حال حاضر و بعد از سه دهه زنانی که در سطح شورای رهبری بودند از سازمان جدا شده و افشاگری کردند که رجوی با آنان چگونه تنظیم کرده بود. در این زمینه خلاصه نگاری می کنم برای این که گفتنی ها زیاد است ، هیچ کس نمی داند این رجوی ملعون در قرارگاه بدیع چه بلاهایی سر زنان و اعضای شورای رهبری آورده است! چه ظلم ها و تجاوزهای جنسی بر اعضای خود روا داشته است!

برای نمونه خانم بتول سلطانی که از زنانی است که موفق شد از قرارگاه اشرف فرار کند و عضو شورای رهبری سازمان بوده است و بعد از جدایی پناهنده کشور آلمان شد و در مجامع بین المللی تلاش کرد تا چهره حقیقی این سازمان را افشاء کند . او در یکی از افشاگریهایش عنوان کرد رجوی برای این که زنان را بی آینده کند و همواره در حصار این فرقه نگه دارد خیلی از کادرهای شورای رهبری را عقیم کرده است. رحم آنان را جراحی کرده اند و دیگر بچه دار نمی شوند. این اقدام ضد انسانی توسط پزشک قرارگاه اشرف به نام  نفیسه بادامچی و زیر نظر مریم رجوی و با سرپرستی کبری طهماسبی و زهره بنی جمالی صورت گرفت . خانم سلطانی پس از فرار از اشرف گفت حدود 150 زن تا آن زمان به دستور رجوی عقیم شدند. تراژدی غم انگیزی است و این گوشه ای از جنایت های رجوی در حق زنان سازمان است.

خانم سلطانی درباره رابطه جنسی رجوی با زنان شورای رهبری با واسطه گری مریم رجوی گفت: در زمستان سال 1980 به جلسه ای که مریم رجوی آن را برگزار می کرد دعوت شدیم و به ما گفتند که باید استحمام کنید تا کاملا تمیز باشید و باید همه لباس ها و روسری های شما جدید و تمیز باشد چرا که این جلسه “حوض” شورای رهبری است و باید در آن حوض “رقص رهایی ” اجرا کنید او گفت وقتی این حرفها را از مریم رجوی شنیدم حالت عجیبی به من دست داد.

ادامه دارد…

محمد رضا گلی

خروج از نسخه موبایل