نامه فرزندان علی سپاه امیری برای پدر اسیرشان در کمپ آلبانی مجاهدین خلق

با سلام

پدر عزیزمان ما فرزندانت از خداوند صحت و سلامتی شما را خواستاریم. بابا جان ما بچه هایت از دوران حضور در عراق و خطر جنگ و ناامنی ها لحظه لحظه در ترس و نگرانی بودیم و اکنون هم که به کشوری دور دست و درکمپی بسته و بدون هیچ گونه تماس با خانواده هستی، نگرانی ما دوچندان شده است و مدام به فکرت هستیم و از هر کانالی که امکان بوده برای ارتباط با تو تلاش کردیم ولی آخرش این تلاش های ما به در بسته فرقه ای که در آن گرفتار هستی خورده و بی ثمر مانده است.

به همه جا نامه زدیم و در فضای مجازی فعالیت کردیم که شاید بتوانی از اوضاع و احوال فرزندانت با خبر شوی و آن نا امیدی که آن تشکیلات در دل و ذهن شما کاشته کم رنگ شود و شاید روزنه ای باشد که بتوانی حائل های فرقه ای را کنار بزنی و فرزندانت را انتخاب کنی .

پدرجان ما همیشه و در هر لحظه به فکرت هستیم و از شما می خواهیم وظیفه پدری خود را در قبال ما به جا آوری و هر چه زودتر یک کاری بکنی و دیگر این وضعیت بلاتکلیفی و فلاکت و گرفتاری در فرقه ضد آزادی را با یک تصمیم آزادانه پایان دهی .

فرزندانت افشین، نوشین، ندا

خروج از نسخه موبایل