ادعاهای تو خالی فرقه مجاهدین

هر از چند گاهی فرقه تروریستی مجاهدین خلق در شبکه تلویزیونی یا سایتهای وابسته به خودشان فیلم ها و تصاویری را از درون کشور به نمایش میگذارند که حاوی تصاویری از مسعود رجوی، مریو قجر عضدانلو و یا اطلاعیه های مربوط به این فرقه میباشند.

مسئولین فرقه با بزرگنمائی گسترده مدعی هستند که این اقدامات را هوادارن این فرقه و مردم ایران در حمایت از فرقه انجام داده اند. اما خوب است که بدانیم این اخبار و گزارشات چگونه تهیه میشوند؟!

در هر استان و یا ناحیه ای از کشور (منظور از ناحیه چندین استان کشور میباشد.) نفراتی وابسته به فرقه وجود دارند. این افراد تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسد. مأموریت این افراد تهیه خوراک های تبلیغاتی برای فرقه میباشد.

معمولاً هر موقع که فرقه شدیداً در خارج کشور در بایکوت و ایزوله شدید قرار میگیرد و یا وضعیت اسرای فرقه در اردوگاه کار اجباری اشرف در عراق در وضعیتی بحرانی واقع میشود مسئولین فرقه دستور به تهیه و سپس انتشار این اخبار میدهند.

در این راستا معمولاً تعدادی عکس، پوسترو اعلامیه از طریق اینترنت با ایمیل به این افراد در درون کشور ارسال میگردد که غالباً این عکس ها وپوسترها شامل عکسهائی از مسعود رجوی و مریم قجر میباشند.

این افراد مبادرت به تکثیر این عکس ها، پوستر ها و اعلامیه ها میکنند. سپس نقاطی برای نصب آنها در نظر گرفته میشود. نصب این تصاویر و اعلامیه ها خطرناکترین مرحله این کار میباشد به این دلیل که نفراتی که این تصاویر را نصب میکنند علاوه به ترسی که از مأمورین حکومتی دارند ترس بیشتر آنها از مردم عادی میباشد.

به دلیل انبوه جنایاتی که مسئولین فرقه انجام داده اند سالهاست که ملت بزرگ و آگاه ایران دست رد بر این تشکیلات شیطانی زده اند و در سطح جامعه ایران یک نفرت عمومی نسبت به فرقه جنایتکار رجوی وجود دارد. بنابراین فردی که اقدام به نصب این پوستر ها مینماید باید مواظب باشد که مردم عادی هم او را نبینند چونکه این فرد خوب میداند که در صورت مشاهده، مورد خشم و غضب همین مردم عادی جامعه واقع میشود و دیگر کار به ارگانهای رژیم ملاها هم نمیرسد.

با توجه به این شرایط معمولاً مکانهائی برای نصب این پوسترها انتخاب میشود که تردد در آن محدوده خیلی کم است و کار نصب آنها نیز در ساعاتی از شبانه روز صورت میپذیرد که هیچ کس از آن نقطه تردد ننماید. این افراد باید در چندین ثانیه این تصاویر را نصب کنند. نکته جالب این است که مهمترین قسمت کار، عکس گرفتن از نقطه نصب میباشد.

این افراد بعد از نصب این پوسترهای تبلیغاتی خود اقدام به عکس برداری از این مکان میکنند. بدون انجام این عمل، کار آنها از نظر مسئولین فرقه هیچ ارزشی ندارد. این عکسها و تصاویر سپس به مسئولین فرقه در خارج از کشور ارسال میگردند و در شبکه تلویزیونی و سایتهای اینترنتی ومجلات و روزنامه های آنان به نمایش گذاشته میشود و تبلیغات وسیعی پیرامون آنها انجام میگیرد.

مسئولین فرقه با به نمایش گذاردن این تصاویر و فیلمهای معمولاَ چند دقیقه ای این جور وانمود میکنند که فرقه تحت امر آنان از حمایت مردمی در درون کشور برخوردار میباشد واین تصاویر و فیلمها را نیزبه عنوان دلیلی بر مدعایشان ارائه میدهند. اما هر فردی که کمترین آگاهی هم نسبت به شرایط جامعه ایران داشته باشد میداند که این ادعای مسئولین فرقه تروریستی مجاهدین خلق هیچ محلی از اعراب ندارد وادعائی پوچ و تو خالی میباشد. شاید مسئولین فرقه با به نمایش گذاردن این تصاویر بتوانند هم چنان به فریب دادن و نگهداشتن افرادی که در اردوگاه کار اجباری اشرف هستند ادامه دهند (هر چند که اکثریت همین افراد نیز به پوشالی بودن ادعاهای رهبر و مسئولین فرقه واقف میباشند) اما این تبلیغات کذائی نمیتواند مردم ایران را فریب دهد و کسی اصلاً ارزشی برای این ادعاها قائل نیست.

بنده زمانی که در ایران بودم بارها شاهد بودم که این اعلامیه ها و تصاویری که نصب میگردید توسط همین مردم ایران خط خطی و یا پاره پاره میشدند و این نشان دهنده عقیده و نظر ملت ایران نسبت به این فرقه میباشد. تنفر و انزجار اکثریت مردم ایران از فرقه رجوی کمتر از تنفر از رژیم ملاها نیست و این تشکیلات پلید و جنایتکار در نزد مردم ایران به عنوان جریانی جنایتکار و خائن به وطن شناخته میشود.

این تبلیغات دروغین نیز هیچ دردی از دردهای فرقه رجوی را حل نخواهد کرد و کمکی به جلوگیری از روند سقوط این فرقه به زباله دان تاریخ ایران نمی نماید و رهبر و مسئولین این فرقه ضد بشری باید روزی در پیشگاه ملت ایران جوابگوی اعمال ننگینشان باشند.

محسن عباسلو، کانون آوا، بیست و نهم اکتبر 2007

 

خروج از نسخه موبایل