ژست های دروغین فرقه رجوی در خصوص آزادی

آذرماه هر سال برابر است با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، سازمان تروریستی فرقه گرای رجوی به همین مناسبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی ناموفق خود عناوینی در حمایت از کوچک خان، بزرگ مرد جنگلی مطرح نموده . ابتدا اشاره ای به معرفی این شخصیت انقلابی می کنیم و سپس به علت حمایت دروغین و خیانت بار فرقه از این شخصیت می پردازیم.

یونس میرزا یا همان یونس استادسرایی، مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی مبارز انقلاب مشروطه، رهبر جنبش جنگل ملی گرای گیلانی و رئیس جمهور جمهوری جنگل بود. وی در روستای استاد سرا از توابع شهر رشت استان گیلان در سال ۱۲۵۷ در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود و سرانجام در سال ۱۳۰۰ در ارتفاعات تالش به دلیل مبارزه با رژیم دیکتاتوری رضا شاه و روسیه متجاوز تحت تعقیب و تا آخرین لحظات زندگی همراه و پیشتاز همرزم ها و سربازانش بود تا اینکه در ارتفاعات سردسیر یخ زد و به عبارتی در آرمانش ذوب شد و جان به جان آفرین تسلیم و سر وی بدست مزدوران خودفروختۀ جنگل از تن جدا گردید و به تهران نزد رضاشاه فرستاده شد. ” روحش شاد و یادش گرامی “.

حال شخصیت منفوری همچون مریم رجوی  و دار و دسته اش با حمایت دروغین از چنین شخصیت های انقلابی ژست انقلابی گرفته و با فرافکنی و دجالگری می خواهند خودشان را در صف مبارزان انقلابی قرار بدهند. اما همانگونه که زندگینامه و انقلاب میرزای ما بر همگان روشن است، او هرگز دست به کشتار مردم تحت ظلم و استبداد حکومت و استعمار روسیه و انگلیس نزده و تا آخرین قطره خون خود جلوتر از هوادارانش جنگید و بدون هیچگونه وابستگی همراه انقلابیون بود . او هرگز صحنه نبرد را ترک نکرد. اینک چگونه یک فرقه تروریستی به خود اجازه میدهد برای سالروز میرزای ما، میرزا کوچک خان جنگلی که مایۀ سرافرازی مردم گیلان و ایران زمین است با حمایت دروغین ، به چنین مردی خیانت کند . آری سوگواری چنین فرقه هایی که همواره به انقلاب مردم خیانت کرده و با کشورهای استثمارگر هم پیمان بوده ، خیانت و بی احترامی به شخصیت های انقلابی مردم ایران زمین می باشد. سازمان تروریستی فرقه گرای رجوی این را باید بداند که با این ترفندها و سوءاستفاده از شخصیت های مبارز و انقلابی همچون میرزا کوچک خان ، ستارخان و باقرخان از کشور ایران و اشخاصی مانند مائو و چکوارا، نمی توانند اهداف پلید خود را اشاعه دهند. چون محققان و پژوهش گران در امور فرقه شناسی به خصوص اعضای جدا شده از این فرقه تمام و کمال در افشاگری این پدیده شوم تلاش می نمایند.

لازم به توضیح است که فرقه با سوء استفاده از مردان انقلابی و با برگزاری بزرگداشت برای چنین مردانی در رسانه خود و ژست انقلابی، از افراد ناآگاه به مکانیزم دستگاه فرقه ای جذب نیرو و عضو گیری می کردند و در درون تشکیلات نیز به شیوه های متفاوتی از این بزرگمردها سوء استفاده میکردند. برای مثال کسی درخواست جدایی از فرقه را میداد یا قصد فرار و آشوب داشت اگر اهل گیلان بود از جنبش گیلان و هم ولایتی بودن وی با میرزا کوچک خان جنگلی صحبت می کردند. حال اگر فرد خاطی آذری بود از دلیر مردان آذربایجان همچون ستارخان و باقرخان دم میزدند که باید راه آنها را ادامه داد و اینگونه با خیانت و با کوچک شمردن انقلاب های مقدس به اهداف خود می رسیدند.

ناصر رضایی

خروج از نسخه موبایل