پیام محمود اسماعیل پور به برادرش احمد اسماعیل پور در اشرف 3

خانواده اسماعیل پور از جمله خانواده های چشم انتظاری هستند که سالهاست در حسرت دیدار عزیز شان هستند. عضوی از خانواده که به واسطه قدرت طلبی های رجوی ها، سالهاست از هر گونه ارتباطی با خانواده محروم مانده است.
احمد اسماعیل پور سالهاست که در تشکیلات جهنمی رجوی اسیر است و در تمام این سالها هیچ گونه ارتباطی با خانواده و دنیای بیرون از فرقه نداشته است.

محمود اسماعیل پور، برادر احمد و عضو فعال انجمن نجات مازندران، پیامی برای برادرش در آلبانی فرستاده و به ایشان یادآور شده که همه اعضای خانواده خواهان دیدار با او هستند.

البته این خانواده هم همچون دیگر خانواده ها، شماره تماس و راه ارتباطی با احمد ندارند. به همین دلیل پیام های خود را در سایت انجمن نجات و در فضای مجازی منتشر می کنند تا شاید به طریقی به دست او برسد.

خروج از نسخه موبایل