داستان ربوده شدن پسری که به دست مجاهدین خلق افتاد

ثریا عبداللهی، نماینده تشکل مادران انجمن نجات، قربانیان فراموش شده فرقه رجوی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی ، داستان غم انگیز زندگی صدها و هزاران مادری را نقل کرد که سالهاست در پی دیدار با عزیزان شان هستند که در دام مجاهدین خلق گرفتار شده اند.

او داستان ربوده شدن پسرش امیر اصلان حسن زاده را که برای پیشرفت رشته ورزشی‌اش ، راهی سفری بی بازگشت می شود را نقل کرد. او  زمانی که رد پسرش را در تشکیلات مجاهدین خلق در عراق می یابد، با تعداد زیادی خانواده روبرو می شود که همگی داستان های مشابهی همچون آنچه بر سر او و پسرش گذشته بود، داشتند.

ثریا سال ۱۳۸۸ به همراه تعدادی دیگر از پدران و مادرانی که فرزندانشان سرگذشتی چون امیراصلان پیدا کرده بودند روانه عراق شد. آنها در بیابان‌های این کشور پشت درهای بسته پادگان اشرف نشستند؛ یعنی در تنها جایی که ممکن بود فرزندانشان را ببینند. بعضی از آنها سه و نیم سال پشت این درها ماندند و توسط اعضای فرقه تحقیر شدند و سنگ و چوب خوردند.

خروج از نسخه موبایل