وطن فروشی پست تر از مریم رجوی سراغ دارید؟

در امتداد کنفرانس های بی پایان مریم رجوی که بارها به او تذکر داده شده که اینگونه خیمه شب بازی ها علاج درد درمان ناپذیر او نیست، این بار نوبت کنفرانس در برلین بود که مریم شانس حضور مستقیم در آن را نداشت و به صورت آنلاین در این کنفرانس صد در صد مداخله گرایانه در امور داخلی ایران، شرکت کرد.

مریم خانم به این شرکت کنندگان کنفرانس کذایی میگوید که از نبرد مردم ایران ( بخوانید اغتشاش آفرینی های باند رجوی) حمایت قاطع بکنند تا ایران دموکراتیک تر شود و من مانده ام که چگونه اخلاف استعمارگران 500 ساله جهانی که نان و آبشان همواره از اشغال سرزمین های دیگران و سرکوب مردم جهان تامین شده و میشود، چگونه راضی به دموکراتیزه شدن حیات سیاسی مردم ایران خواهند شد و آنهم بدست جوجه دیکتاتوری مانند رجوی که گروه خونی اش با آزادی و دموکراسی سازگار نیست!

این خانم بی شرم از تحقق برابری حقوق زن و مرد در تشکیلات خودش صحبت کرده که حقیقت آنست که کاری که او و شوهر بوالهوس اش کرده، گماردن زنان به امر جاسوسی بر علیه مردان سازمان و تحقیر تمام عیار آنها بوده و مضافا اینکه سوء استفاده فراوانی که از این زنان تیره روز در عرصه فساد اخلاقی و… کرده اند.

میگوید که آخوندها از رو آوردن جوانان به مجاهدین ترسیده اند و من میگویم که دروغ بیشرمانه ای را مطرح میکنید خانم!
کو آن زمانی که ده ها هزار نفر جوان بازیچه دستان کثیف شما بودند و حالا درخیابان های اروپا نفرات اندکی که کلهم پیروپاتال ها هستند ، جمع میشوند با پلاکاردهای پرتعداد تر ازخود و اثر قابل توجهی ازاین جوانان موهوم دربین مردم داخل ایران وجود ندارد!
مریم خانم مخاطبین اروپائی خود را از پروژه اتمی ایران ترسانده ولااقل این انصاف را نداشته که بگوید که قاتلین مردم غزه که درصورت پیروزی تقریبا ناممکن درفلسطین به سراغ دیگران وازجمله کشور ما خواهد آورد ، خود دارای زرادخانه ی اتمی بزرگی است وحتی تهدید کرده اند که ممکن است ازاین سلاح های اتمی برعلیه مردم غزه استفاده کنند!!

او در این رابطه گفته است که مکانیزم ماشه را برعلیه ایران فعال کنند وتحریم های همه جانبه را نیز وسیع تر ازگذشته بنمایند ومن دراینجا ازخواننده ی محترم این یادداشت کوتاهم میپرسم که آیا کسی جز یک وطن فروش تمام عیار ، میتواند ازبیگانگان درخواست نسل کشی مردم کشورش را بکند؟!

این درخواست از طرف مریم رجوی با شفافیت هرچه تمام تر مطرح شده و آیا شما ، وطن فروشی پست تر از مریم رجوی سراغ دارید؟!

رضا اکبری نسب

خروج از نسخه موبایل