دیدار اعضای انجمن نجات اراک با برادر رضا زنگنه

روز شنبه 25 آذرماه 1402، اعضای انجمن نجات اراک به دیدار حسن زنگنه، برادر رضا زنگنه رفتند.

در این دیدار اعضای انجمن نجات اراک وضعیت و عملکرد فرقه رجوی در کشور آلبانی را برای حسن زنگنه تشریح کردند و در ادامه آقای حسن زنگنه گفت: امیدوارم برادرم هر چه زودتر خودش را نجات دهد. ما با آغوش باز او را می پذیریم. من و دیگر اعضای خانواده نگران برادرم هستیم. فرقه رجوی به او اجازه هیچگونه تماس و ارتباطی با ما را نمی دهد. من می دانم برادرم زیر فشار است و تمایل دارد زندگی آزاد داشته باشد.

رضا زنگه از اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق است و سالهاست که در اسارت فرقه به سر می برد. خانواده زنگنه در تمام این سالها تلاش و اهتمام زیادی به کار بستند تا رضا را آزاد کنند و یا بتوانند با او ارتباط برقرار کنند و از حال و روزش باخبر شوند.

آقای حسن زنگنه، برادر رضا زنگنه در زمان حضور سازمان در عراق، بارها به عراق و کمپ اشرف و لیبرتی سفر کرد به این امید که بتواند برادرش را ملاقات کند و یا دست کم خبری از او به دست بیاورد اما متاسفانه سران زورگوی مجاهدین خلق مانع دیدار این دو برادر شدند.

 

خروج از نسخه موبایل