مجاهدین خلق – تروریست‌های جاسوس

تورقی بر جنایات داعشی‌های دهه ۶۰

ده‌ها سال پیش از تولد داعش، جنایاتی به مراتب وحشیانه‌تر از جنایات داعش توسط گروهی به نام سازمان مجاهدین خلق که بعدها به علت خیانت ها و جنایت ها به سازمان مجاهدین خلق معروف شد در ایران به وقوع پیوست.

بخشی از جنایات مجاهدین خلق در دهه ۶۰ را مشاهده کنید.

 

 

خروج از نسخه موبایل