دیدار مسئول انجمن نجات مازندران با خانواده رحیم علی صیادی

روز چهارشنبه 13 دیماه 1402 هادی شبانی مسئول انجمن نجات مازندران به دیدار  محمد رضا مدنی داماد رحیم علی صیادی در تنکابن رفت.

رحیم علی صیادی از اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق است و سالهاست نتوانسته با خانواده اش ارتباط و تماسی برقرار کند. خانواده رحیم علی، همچون دیگر خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی پیگیر وضعیت او و به دنبال راهی هستند تا او را از اسارت رجوی رها کنند.

محمدرضا مدنی، داماد خانواده صیادی، ضمن ابراز خوشحالی بابت دیدار با هادی شبانی، درباره آخرین وضعیت رحیم علی و همچنین وضعیت فرقه در آلبانی سوالاتی مطرح کرد. اینکه رحیم علی و سایر اعضا در کمپ اشرف 3 چگونه روزگار می گذرانند؟

هادی شبانی درباره رحیم علی گفت: من با توجه به شناختی که از او دارم می توانم به جد بگویم او وصله ناچسب تشکیلات رجوی است چون در مناسبات همیشه بی طرف بود و سعی می کرد فقط روزها را سپری کند. رجوی اجازه نمی دهد که تماسی با خانواده داشته باشد.

محمدرضا مدنی با این که تا حدودی در جریان مناسبات حاکم بر فرقه قرار داشت گفت که برایش قابل هضم نیست سازمانی که دم از آزادی خلق می زند چرا اجازه یک تماس تلفنی ساده را به اعضایش نمی دهد! ایشان پرسید: مگر تماس تلفنی چه مسئله ای برای آنان ایجاد می کند؟ چرا حاضر نیستند خانواده ها را از دلهره و تشویش خارج کنند؟!

هاید شبانی در این باره توضیح داد که ترس سازمان از تماس تلفنی این است که نفرات نسبت به واقعیت های موجود در داخل کشور آگاه شوند و متوجه شوند رجوی سالها چیزی جز دروغ به آنها نگفته است. به این ترتیب رجوی خانواده را دشمن درجه یک خود می داند. او خانواده را کانون فساد می نامد! پس چه انتظاری می توان از رجوی ضد بشر داشت.

آقای مدنی بعد از شنیدن حرف های هادی شبانی بسیار متاثر و ناراحت شد و عنوان داشت: ما با چه سازمان جهنمی مواجه هستیم! آنها که دم از آگاهی و آزادی می زنند. پس چرا این گونه برخورد می کنند؟

هادی شبانی که خود تجربه سالها حضور در مناسبات مجاهدین خلق را دارد پاسخ داد که: رجوی ضد آزادی است به همین خاطر حاضر نیست حتی در مناسباتش ذره ای به نفرات آزادی بدهد. اگر دم از آزادی می زنند برای فریبکاری است و مصرف بیرونی دارد تا بتوانند با فریبکاری به حیات ننگین سیاسی خود ادامه دهند.

خروج از نسخه موبایل