افشاگری سردبیر سابق بی‌بی‌سی درباره آدم‌کشی نیابتی مجاهدین خلق

سردبیر سابق شبکه بی‌ بی‌ سی فارسی در مصاحبه‌ای از اقدامات خرابکارانه گروه های تروریستی همچون مجاهدین خلق و کومله در جهت خدمت به موساد پرده برداشت.

محمد منظرپور سردبیر سابق بی‌بی‌سی در این مصاحبه گفت: اتکای جریان حامی اسرائیل در غرب مشخصا بر نیروهای به شدت ضد ملی از جمله مجاهدین خلق، کوموله و… می‌باشد و تمرکز بر گروه‌هایی دارند که خواستار نابودی و تجزیه ایران هستند.

خروج از نسخه موبایل